Dopravní nehodovost na území Prahy venkov – Východ za rok 2018

Praha venkov – VÝCHOD – Nižší počet dopravních nehod, ale bohužel vyšší počet úmrtí a těžkých zranění.

Ačkoliv v rámci celého Středočeského kraje evidujeme nárůst počtu dopravních nehod, na území Prahy venkov – Východ došlo během roku 2018 ve srovnání s předešlým rokem k mírnému snížení, a to o 11 dopravních nehod. Nejedná se o vysoké číslo, ale i tak je to pozitivní faktor.

Policisté během loňského roku řešili 812 dopravních nehod. V důsledku nehod na silnicích zemřeli 4 lidé, což je bohužel o 2 více. S těžkým zraněním bylo ošetřeno 16 osob, tedy taktéž o 11 lidí více ve srovnání s rokem 2017. Lehké zranění u účastníků silničního provozu evidujeme ve 234 případech, což je o 5 méně než v roce předešlém.

S počtem nehod souvisí i částka způsobené škody na vozidlech, která se za loňský rok vyšplhala přes 43 milionů korun.

Na vzniku dopravních nehod se podílí několik faktorů. Mezi tři nejčastější příčiny se řadí – způsob jízdy (472), nepřiměřená rychlost (113) a nedání přednosti (109). Alkohol u viníků policisté zjistili ve 43 případech.

Nejčastěji dochází k nehodám na místních komunikacích (262), poté na silnicích II. třídy (206) a na silnicích III. třídy (192). Na dálnicích evidují policisté za loňský rok 41 nehod.

Pokles dopravních nehod ovlivňuje především chování účastníků silničního provozu, osvěta a preventivní působení za podpory médií a dalších partnerů. Důležitým faktorem je také působení policistů, kteří nejen při běžném výkonu služby, ale také v rámci dopravně bezpečnostních akcí dohlíží na bezpečnost silničního provozu.

Abychom se všichni ve zdraví vrátili ze svých cest na silnicích, mohou k tomu přispět všichni účastníci silničního provozu a nebude je to nic stát. Stačí pouze dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy s tím související. Policisté z Prahy venkov – Východ přejí všem řidičům hodně šťastných kilometrů.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
23.1.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.1.2019