Dopravně bezpečnostní akce „VELIKONOCE“ – Policisté odhalili sedm řidičů pod vlivem alkoholu.

Dopravně bezpečnostní akce „VELIKONOCE“ – Policie České republiky

Během velikonoční dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměřili na kontrolu účastníků silničního provozu.

Hlídky se zaměřily na kontrolu používání bezpečnostních pásů, zda motoristé netelefonují za jízdy, jaký je technický stav vozidel a dále se zajímaly, zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické nápoje či jiné návykové látky.

V rámci Územního odboru Praha venkov – východ policisté zkontrolovali celkem 202 vozidel, přičemž zjistili 66 přestupků. Na pokutách vybrali přes 31 tisíc korun. V 33 případech neměly automobily vyhovující technický stav vozidel, což je o 18 více než v loňském roce. Všechny kontrolované osob byly za jízdy připoutané, sedm řidičů bylo však pod vlivem alkoholu a dva řidiči byli pod vlivem jiných návykových látek. Dále policisté odhalili ve dvou případech nedovolené držení telefonu, nebo jiného hovorového či záznamového zařízení a jeden řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění.

Dopravně bezpečnostní akce budou v průběhu roku i nadále pokračovat s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost na našich silnicích a snížit dopravní nehodovost.

prap. Veronika Borovičková
3. dubna 2024

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.4.2024