Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje Územní odbor Praha venkov – Východ hledá nové policisty

 

NABÍZÍME:

 • práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti
 • garantované hmotné zajištění a karierní postup
 • široké uplatnění dosaženého vzdělání
 • za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výslužné
 • od 1.1. 2018 náborový příspěvek do 150.000,- Kč

Od 1.1. 2018 nově nastupujícím policistům do služebního poměru nabízíme náborový příspěvek, který může být až ve výši 150.000 korun.

POŽADUJEME:

 • občanství České republiky
 • věk minimálně 18 let
 • bezúhonnost
 • dosažené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost

CHCEŠ VĚDĚT VÍC?

Kontakt: 

Územní odbor Praha venkov – Východ

Zahradnická 1877/1

Brandýs nad Labem, 250 01

tel.: 974 861 207, 606 769 855

email: pvv.tisk@pcr.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Policejní kemp

 • Nábor ke Středočeské policii probíhá výlučně formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním střediskuv Sadské, ul. Lázeňská čp. 1152.
 • Nábor se zahajuje testy osobní způsobilosti (psychotesty), které se skládají ze dvou částí. První část proběhne před vlastním kempem v budově Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v Praze 5 – Zbraslav, ul. Na Baních 1535. Absolvování první fáze je podmínkou pro zařazení do kempu. Druhá část vyšetření osobnostní způsobilosti je součástí policejního kempu.
 • Kemp dále zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření.
 • Během kempu je zdarma zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět. Doporučuje se mít uzavřené úrazové pojištění.

Psychotesty

 • Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Psychologický posudek platí 2 roky (v případě zamítavého posudku se můžou testy opakovat nejdříve po 2 letech).

Fyzické testy

 • Fyzická způsobilostse prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř disciplín a obsahují člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Ti, kteří testy úspěšně projdou, obdrží osvědčení s platností na 3 roky. Správné provedení všech cviků lze nalézt na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (http://www.policie.cz/video/informace-pro-uchazece-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-prislusnika-pcr.aspx).

Zdravotní způsobilost

 • Zdravotní způsobilostk výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.

Základní odborná příprava

 • Poskytuje po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR vědomosti a dovednosti, rozvíjí schopnosti a postoje policejních kadetů, učí je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.
 • Trvá 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené.
 • Skládá se z měsíční nástupní přípravy uskutečněné ve Školním policejním středisku v Sadské a z devítiměsíční školní částirealizované zčásti v některém vzdělávacím zařízení Policie ČR (Holešov, Brno, Praha). Poslední dvouměsíční praktická část je opět ve Školním policejním středisku v Sadské.
 • Každá část základní odborné přípravy má předepsaná kritéria k úspěšnému absolvování, celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou.

Další vzdělání

 • V rámci profesního vzdělávání policistů je vytvořen systém kvalifikační přípravy a další odborné přípravy.

Policejní akademie České republiky

 • Poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program
 • Více informací o Policejní akademii České republiky, včetně vzorů přijímacích testů, je uchazečům k dispozici na internetové adrese: www.polac.cz.

Policie pokračuje v náboru nových policistů

Praha venkov – VÝCHOD – Pro nově přijaté policisty platí náborový příspěvek 150 tisíc korun i v roce 2019. Pro Ti, kteří by se chtěli podílet na zajišťování bezpečnostní situace a veřejného pořádku ve společnosti, být součástí ozbrojené složky, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné činnosti a usilovat o trvalou podporu a důvěru společnosti – přidejte se k nám! Nově přijatí policisté mají nárok na náborový příspěvek 150.000,- Kč. V současné době služební příjem včetně všech příplatků při nástupu činí 24.220,- Kč hrubého. Po úspěšném ukončení roční základní odborné přípravy se služební příjem navýší na 29.940,- až […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Přidej se k nám! V.

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Přidej se k nám!

Shlédni video a pojď do toho s námi!  

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.