Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje Územní odbor Praha venkov – Východ hledá nové policisty

 

NABÍZÍME:

 • práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti
 • garantované hmotné zajištění a karierní postup
 • široké uplatnění dosaženého vzdělání
 • za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výslužné
 • od 1.1. 2018 náborový příspěvek do 150.000,- Kč

Od 1.1. 2018 nově nastupujícím policistům do služebního poměru nabízíme náborový příspěvek, který může být až ve výši 150.000 korun.

POŽADUJEME:

 • občanství České republiky
 • věk minimálně 18 let
 • bezúhonnost
 • dosažené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost

CHCEŠ VĚDĚT VÍC?

Kontakt: 

Územní odbor Praha venkov – Východ

Zahradnická 1877/1

Brandýs nad Labem, 250 01

tel.: 974 861 207, 606 769 855

email: pvv.tisk@pcr.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Policejní kemp

 • Nábor ke Středočeské policii probíhá výlučně formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním střediskuv Sadské, ul. Lázeňská čp. 1152.
 • Nábor se zahajuje testy osobní způsobilosti (psychotesty), které se skládají ze dvou částí. První část proběhne před vlastním kempem v budově Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v Praze 5 – Zbraslav, ul. Na Baních 1535. Absolvování první fáze je podmínkou pro zařazení do kempu. Druhá část vyšetření osobnostní způsobilosti je součástí policejního kempu.
 • Kemp dále zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření.
 • Během kempu je zdarma zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět. Doporučuje se mít uzavřené úrazové pojištění.

Psychotesty

 • Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Psychologický posudek platí 2 roky (v případě zamítavého posudku se můžou testy opakovat nejdříve po 2 letech).

Fyzické testy

 • Fyzická způsobilostse prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř disciplín a obsahují člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Ti, kteří testy úspěšně projdou, obdrží osvědčení s platností na 3 roky. Správné provedení všech cviků lze nalézt na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (http://www.policie.cz/video/informace-pro-uchazece-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-prislusnika-pcr.aspx).

Zdravotní způsobilost

 • Zdravotní způsobilostk výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.

Základní odborná příprava

 • Poskytuje po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR vědomosti a dovednosti, rozvíjí schopnosti a postoje policejních kadetů, učí je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.
 • Trvá 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené.
 • Skládá se z měsíční nástupní přípravy uskutečněné ve Školním policejním středisku v Sadské a z devítiměsíční školní částirealizované zčásti v některém vzdělávacím zařízení Policie ČR (Holešov, Brno, Praha). Poslední dvouměsíční praktická část je opět ve Školním policejním středisku v Sadské.
 • Každá část základní odborné přípravy má předepsaná kritéria k úspěšnému absolvování, celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou.

Další vzdělání

 • V rámci profesního vzdělávání policistů je vytvořen systém kvalifikační přípravy a další odborné přípravy.

Policejní akademie České republiky

 • Poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program
 • Více informací o Policejní akademii České republiky, včetně vzorů přijímacích testů, je uchazečům k dispozici na internetové adrese: www.polac.cz.

Nábor policistů pokračuje

Proces přijímacího řízení k Policii České republiky se nezastavil. Policie České republiky ani v současné době nezastavila výběrové řízení s uchazeči o přijetí do služebního poměru. Nábor nových policistů probíhá dál v rámci všech krajských ředitelství policie a dalších útvarů Policie České republiky standardní cestou, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních a preventivních opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Více informací o tom, jak se stát policistou, naleznete na www.policie.cz/nabor. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám pomoci na Vaší cestě k práci, která dává smysl. por. Jan Chaloupka 2. dubna 2020

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Přidej se k nám!

Praha venkov – VÝCHOD – Stále přijímáme nové uchazeče o práci u Policie ČR. Pro Ti, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, bojovat proti kriminalitě a dohlížet na dopravnu na silnicích, jsou stále na území Prahy venkov – Východ volná místa pro nové kolegy. Nově přijatí policisté získají náborový příspěvek ve výši 150.000,- Kč. Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 hodin týdně), možnost kariérního růstu, pravidelná lékařská péče, příspěvek penzijního nebo životního pojištění, po patnácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Policie pokračuje v náboru nových policistů

Praha venkov – VÝCHOD – Pro nově přijaté policisty platí náborový příspěvek 150 tisíc korun i v roce 2019. Pro Ti, kteří by se chtěli podílet na zajišťování bezpečnostní situace a veřejného pořádku ve společnosti, být součástí ozbrojené složky, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné činnosti a usilovat o trvalou podporu a důvěru společnosti – přidejte se k nám! Nově přijatí policisté mají nárok na náborový příspěvek 150.000,- Kč. V současné době služební příjem včetně všech příplatků při nástupu činí 24.220,- Kč hrubého. Po úspěšném ukončení roční základní odborné přípravy se služební příjem navýší na 29.940,- až […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Přidej se k nám! V.

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.