Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje Územní odbor Praha venkov – Východ hledá nové policisty

 

NABÍZÍME:

 • práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti
 • garantované hmotné zajištění a karierní postup
 • široké uplatnění dosaženého vzdělání
 • za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výslužné
 • od 1.1. 2018 náborový příspěvek do 150.000,- Kč

Od 1.1. 2018 nově nastupujícím policistům do služebního poměru nabízíme náborový příspěvek, který může být až ve výši 150.000 korun.

POŽADUJEME:

 • občanství České republiky
 • věk minimálně 18 let
 • bezúhonnost
 • dosažené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost

CHCEŠ VĚDĚT VÍC?

Kontakt: 

Územní odbor Praha venkov – Východ

Zahradnická 1877/1

Brandýs nad Labem, 250 01

tel.: 974 861 207, 606 769 855

email: pvv.tisk@pcr.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Policejní kemp

 • Nábor ke Středočeské policii probíhá výlučně formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním střediskuv Sadské, ul. Lázeňská čp. 1152.
 • Nábor se zahajuje testy osobní způsobilosti (psychotesty), které se skládají ze dvou částí. První část proběhne před vlastním kempem v budově Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v Praze 5 – Zbraslav, ul. Na Baních 1535. Absolvování první fáze je podmínkou pro zařazení do kempu. Druhá část vyšetření osobnostní způsobilosti je součástí policejního kempu.
 • Kemp dále zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření.
 • Během kempu je zdarma zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět. Doporučuje se mít uzavřené úrazové pojištění.

Psychotesty

 • Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Psychologický posudek platí 2 roky (v případě zamítavého posudku se můžou testy opakovat nejdříve po 2 letech).

Fyzické testy

 • Fyzická způsobilostse prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř disciplín a obsahují člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Ti, kteří testy úspěšně projdou, obdrží osvědčení s platností na 3 roky. Správné provedení všech cviků lze nalézt na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (http://www.policie.cz/video/informace-pro-uchazece-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-prislusnika-pcr.aspx).

Zdravotní způsobilost

 • Zdravotní způsobilostk výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.

Základní odborná příprava

 • Poskytuje po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR vědomosti a dovednosti, rozvíjí schopnosti a postoje policejních kadetů, učí je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.
 • Trvá 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené.
 • Skládá se z měsíční nástupní přípravy uskutečněné ve Školním policejním středisku v Sadské a z devítiměsíční školní částirealizované zčásti v některém vzdělávacím zařízení Policie ČR (Holešov, Brno, Praha). Poslední dvouměsíční praktická část je opět ve Školním policejním středisku v Sadské.
 • Každá část základní odborné přípravy má předepsaná kritéria k úspěšnému absolvování, celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou.

Další vzdělání

 • V rámci profesního vzdělávání policistů je vytvořen systém kvalifikační přípravy a další odborné přípravy.

Policejní akademie České republiky

 • Poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program
 • Více informací o Policejní akademii České republiky, včetně vzorů přijímacích testů, je uchazečům k dispozici na internetové adrese: www.polac.cz.

Přidej se k nám!

Shlédni video a pojď do toho s námi!  

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Hledáme právě tebe

Praha venkov – Východ – Aktuálně náborový příspěvek 150 000 Kč pro Středočeský kraj. Policisté z Prahy venkov – Východ přijímají nové posily na své základní útvary. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích a bojovat proti kriminalitě. Novinkou od ledna tohoto roku je náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun pro nově přijaté policisty. Délka dovolené, doba služby, finanční příjem a další benefity Příslušník policie má k dispozici za rok šest týdnů dovolené, což je v porovnání s jinými subjekty veřejné správy bezesporu nadstandardní výhoda. Zároveň lze v odůvodněných […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Policie pokračuje v náboru nových policistů

I v letošním roce 2018 probíhá nábor nových uchazečů do řad Policie ČR. Od 1. ledna 2018 získají noví zájemci ve Středočeském kraji náborový příspěvek ve výši 150 000 korun. Nabízíme zajímavou práci v přímém výkonu na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu. I Vy se můžete přidat k našemu týmu! Policisté jsou vyškoleni v průběhu jednoho roku. Základní plat na škole je 22 tisíc korun hrubého. Pobyt a strava jsou hrazeny. Po skončení základní odborné přípravy se plat zvýší na 27 tisíc korun a policista přechází do 3. platové třídy. Nabízíme – šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie

Praha venkov – Východ – Rozšiřte naše řady. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále disponuje několika desítkami  volných služebních míst na základních útvarech. Nově přijatí uchazeči mohou nastoupit službu policisty na obvodních odděleních nebo jako dopravní policisté v rámci Středočeského kraje. Po získání patřičných zkušeností a znalostí mohou být v rámci kariérního růstu zařazeni na ostatní útvary. Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a perspektivní zaměstnání. Povolání policista a základní policejní služby Povolání policista Povolání policista by mělo být chápáno v zásadě jako povolání celoživotní se všemi zákonnými a morálními pravidly. Policista musí zastávat a ctít zákon, musí být natolik psychicky […]

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.