Co je projekt „Bezpečné město“

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu Bezpečné město nebo obec, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn a rozšiřován. Během roku 2016 se do tohoto projektu zapojilo i město Úvaly. Hlavními subjekty projektu jsou vedení města, Policie ČR, Městská policie, sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další partneři působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je především zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a dalších osob, s čímž  souvisí také i zvýšení kvality života. Podnětem pro vznik projektu byly mnohaleté zkušenosti s bojem proti kriminalitě a jinému závadovému jednání. K potírání kriminality ve městě je třeba zapojení všech zainteresovaných subjektů a úzká spolupráce mezi nimi.

Podstatou celého projektu je především zjednodušená vzájemná komunikace mezi Policií České republiky a Městskou policií, kdy obě bezpečnostní složky své hlídky společně koordinují tak, aby se jejich činnost nepřekrývala. Zároveň je důležité, aby hlídky byly prioritně nasazeny do rizikových míst, která jsou vysledována pomocí „map kriminality“, do kterých policisté zadávají místa spáchání trestného činu či přestupku. Tyto mapy ukazují, že přibližně čtvrtina kriminality se odehrává ve stejných lokalitách. Proto jsou hlídky Policie České republiky a Městské policie situovány právě do těchto cílených a rizikových lokalit.

Zástupci výše uvedených složek a subjektů se pravidelně schází každý týden, aby si vzájemně předali získané informace, které využijí v další činnosti.

Město společně s Policií České republiky na svých webových stránkách prezentují projekt „Bezpečné Úvaly“, dále zde budou zveřejňovány některé případy trestné činnosti, přehledné mapy míst, kde dochází k páchání majetkové a násilné trestné činnosti. Také zde naleznete, kde bude probíhat měření rychlosti a podobně.