Činnost Policie ČR v průběhu nouzového stavu

Řešení každodenních agend a snížení rizika šíření nákazy.

Policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar včera pro policisty vydal doporučující stanovisko upravující režim výkonu službu v celé České republice. Jeho primárním cílem je minimalizovat kontakt příslušníků policie s občany při řešení běžné každodenní agendy, za kterou lze považovat například silniční kontroly či prověřování společensky málo nebezpečných přestupků. Tímto stanoviskem Policie ČR v žádném případě nerezignuje na své úkoly vyplývající ze zákona, pouze tím reagujeme na aktuální situaci, která v ČR panuje.

Policisté budou i nadále plnit své úkoly, budou pokračovat v dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností a plynulostí silničního provozu a samozřejmě v žádném případě nebude jakkoliv ohroženo vyšetřování trestních věcí. Minimalizace fyzického kontaktu policistů s občany je jedním z mnoha preventivních opatření, kterým se snažíme přispět k zamezení šíření infekčního onemocnění COVID-19.

Zároveň budou policisté a kriminalisté důsledně zohledňovat fakt, že spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Naší prioritou zůstává dohlížení nad vnitřní bezpečností země a v žádném případě nehrozí, že by bylo jakkoliv ohroženo vyšetřování již oznámených či budoucích trestných činů. Snížení frekvence kontaktů mezi policisty a občany nepovažujeme za ohrožení bezpečnosti země a apelujeme na osobní odpovědnost všech obyvatel, protože jen tak můžeme být tam, kde nás je nyní nejvíce třeba.

V souvislosti s tím žádáme veřejnost, aby policejní služebny osobně (tj. „fyzicky“) navštěvovala pouze ve věcech, které nesnesou odkladu. Každé místní či obvodní oddělení má veřejně uvedené telefonické kontakty, prostřednictvím kterých se lze s policisty spojit, seznámit je se svým problémem či žádostí a individuálně se domluvit na dalším postupu. K této výzvě přistupujeme proto, že policejní služebny jsou často místem s poměrně velkou fluktuací osob a jakékoliv snížení návštěvních kapacit může pomoci efektivně snížit případné riziko šíření viru.

Děkujeme za pochopení. Jsme v tom společně!

plk. Ondřej Moravčík
Tiskový mluvčí – Policejní prezidium ČR
15. března 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.3.2020