Zvýšený dohled policistů během Velikonoc

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté zvýší dohled nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu během velikonočních svátků.

Policisté ve zvýšených počtech o Velikonocích preventivně dohlédnou na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích i na silnicích, a to po celé České republice.

Stejně jako v minulých letech má i letos Policie České republiky na nadcházející velikonoční svátky nachystané adekvátní bezpečnostní opatření. Od pátku 23. března do velikonočního pondělí na bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek ohlédnou stovky policistů nad rámec běžného výkonu služby, který již dva roky standardně odpovídá vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem, tedy stupni zvýšené bdělosti.

V ulicích proto obyvatelé větších měst mohou potkávat policisty s dlouhými zbraněmi, stejně jako tomu bylo během vánočního období.

Provozovatelům kulturních a společenských akcí v této souvislosti opět připomínáme existenci speciální infolinky (800 255 255), která pro ně byla zřízena jako metodická pomoc a podpora při zajišťování bezpečnosti tzv. měkkých cílů.

DOPRAVA:
Preventivně budeme působit také na českých silnicích v rámci několika dopravně bezpečnostních akcí, které si Policie ČR na následující dny připravila. Desítky dopravních policistů budou po celé republice preventivně působit na účastníky provozu a tím snižovat případná rizika, která s sebou mohou přinést nezodpovědní řidiči.

„Velikonoce jsou tradičně spojeny také s požíváním alkoholu a policisté se v minulých letech bohužel přesvědčili, že někteří koledníci usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a tím ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. V loňském roce jsme během velikonočních svátků zkontrolovali 52 tisíc řidičů, z nichž 223 bylo pod vlivem alkoholu nebo drog. U 69 dopravních nehod sehrál roli právě alkohol. A co je nejsmutnější, během těchto pár dní na silnicích vyhaslo 6 lidských životů. Je proto naší povinností tato rizika v rámci možností snižovat a udělat maximum proto, aby se účastníci silničního provozu ze svých cest vrátili v pořádku ke svým blízkým“, uvedl policejní prezident.

Velikonoce jsou z pohledu bezpečnosti na silnicích rizikovým obdobím i z důvodu, že lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti. Mnohdy se navíc jedná o sváteční řidiče, nebo ty, kteří přes zimu z důvodu klimatických podmínek nejezdí a po dlouhé době pak usednout za volant. V tomto období s ohledem na teplejší počasí vyrazí také první motorkáři, a ani ti proto nezůstanou stranou zájmu policistů.

27. 3. 2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.3.2018