„Zebra se za Tebe nerozhlédne“

Praha venkov – VÝCHOD – Zebra se představuje v novém kabátu.

Preventivní projekt policie „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ dostává novou podobu. Cílovou skupinou celé akce jsou chodci, kteří jsou stále velmi rizikovou skupinou. Při střetu s dalšími účastníky provozu nastávají nejčastěji tragické následky.

Základní pravidla chování nejen v silničním provozu, ale i pro osobní bezpečnost je důležité vrývat do pamětí zejména dětí. Za tímto účelem, díky projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ vznikly nové pracovní sešity pro děti.

Každý týden pojednává o jednom tématu, které je provázáno s aktuálním ročním obdobím, a s tím spojenými úskalími. Při práci je u dětí podporována vlastní kreativita, prohlubování všeobecných znalostí hravou formou a především vštěpování základních pravidel, která jim mohou zachránit život. Průvodcem pracovního sešitu je již známá „Zebra“, která získala s inovací novou podobu.

Pracovní sešity mohou být zajímavou pomůckou pro žáky od 3. ročníků, ale také s nimi mohou pracovat děti v družinách, domácím prostředí nebo při různých volnočasových aktivitách a dopravní výchově.

Materiál je volně dostupný na https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx

Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová k nové tváři projektu dodává: „Není náhodou, že novinku představujeme na začátku školního roku. Prezentace nové Zebry je součástí komplexních dopravně preventivních opatřeních zaměřených na bezpečí dětí vracejících se po prázdninách do školních lavic.“

Policisté jako každý rok dohlížejí v prvních zářijových dnech na přechodech v blízkosti školských zařízení právě na bezpečnost dětí, kteří se po prázdninách buď vrací do školy nebo právě se školní docházkou teprve začínají.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
4.9. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.9.2019