VYUŽITÍ DRONŮ V POLICEJNÍCH ČINNOSTECH | ROZHOVOR | PČR

Technický pokrok nelze zastavit, proto je třeba se mu přizpůsobovat. Drony skrývají obrovský potenciál, který se středočeská policie snaží v co největší míře zhmotnit. Díky jejich využití v policejních činnostech se nejen že otevřely nové možnosti, ale v některých oblastech dokonce usnadnily a zefektivnily policistům práci. Zástupce vedoucího územního odboru Příbram plk. Ing. Ondřej Smotlacha, který vypráví o složitých začátcích i ambiciózních vizích, je profesionál na svém místě.


Kdy začala středočeská policie drony používat?

Bezpilotní prostředky značky BRUS v barvách policie používáme od května roku 2017 a od srpna daného roku jsme pak mohli létat i v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Brdy. Menší dron DJI MAVIC PRO jsme zakoupili v roce 2018.

K jakým činnostem se užívají?

Drony jsou prioritně určeny k nasazení v prostoru CHKO Brdy. Využívají se zde především k hlídkovým a monitorovacím letům, např. v rámci spolupráce se složkami IZS, s pyrotechnickou službou. Slouží k odhalování či dokumentaci protiprávního jednání směřujícího proti životnímu prostředí, jako jsou nelegální skládky, nepovolená těžba lesních porostů, rozdělávání ohňů. Rovněž jsou nápomocny při pátracích akcích.

V roce 2018 jsme drony s termovizí začali používat při namátkových kontrolách rekreačních oblastí jako preventivní prvek majetkové trestné činnosti.

Menší drony v letošním roce zkoušíme zapojit do dohledu nad bezpečností silničního provozu, kdy sledujeme a dokumentujeme, např. nebezpečné předjíždění, telefonování za jízdy, připoutání bezpečnostními pásy. Nějakou dobu je již užíváme k dokumentaci závažných dopravních nehod a k ohledání některých míst trestných činů.

Jaké je jejich využití do budoucna?

Začínáme používat nové příslušenství, jedná se o konverzi systému BRUS na upoutaný. Dron je propojen kabelem s centrálou na zemi a po něm je napájen, díky tomu vydrží ve vzduchu i několik hodin. Rádi bychom zvýšili četnost využití bezpilotních prostředků k dohledu na BESIP. Dále drony zkoušíme zapojit do projektu nového zpracování dopravních nehod za využití fotogrammetrie.

Mají drony nějaké výhody?

Stroje prověří větší plochy území. Používají se v náročných podmínkách, kdy nelze použít klasickou techniku či vrtulníky nebo by to bylo ekonomicky nevýhodné. BRUS dosahuje velmi nízké hlučnosti. Jeho předností je pokročilý řídicí systém s mapovými podklady. Je osazen HD a termo kamerou i padákovým záchranným systémem.

Jaký je zájem policistů pracovat s touto technikou?

Zájem o práci s bezpilotními prostředky v rámci ředitelství stoupá, hlásí se i policisté z jiných součástí než z územního odboru Příbram. V souladu s koncepcí bezpilotních letadel KŘPS předpokládáme rozšíření lehkých typů dronů na více územních odborů tak, aby tyto prostředky mohly být plošně k dispozici pro výkon služby.

Jak probíhá vzdělávání policistů v této oblasti?

V současné době máme nastavený systém vzdělávání a udržení návyků pro piloty KRPS. Jejich školení se skládá z teoretické a praktické části. Základní kurz trvá přibližně dva měsíce. Pokračovací kurz je asi čtrnáctidenní. Našim záměrem je získat oprávnění k provozování letecké školy a poskytnout výcvik i dalším zájemcům mimo naše ředitelství, včetně ostatních složek IZS.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí
P ČR Příbram

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019