Vyhodnocení kriminality na Praze venkov – Východ za rok 2018

Praha venkov – VÝCHOD – Celková kriminalita na území Prahy venkov – Východ ve srovnání s loňským rokem mírně klesla.

Po vyhodnocení všech údajů z oblasti kriminální situace na území Prahy venkov – Východ je evidentní, že v porovnání s rokem 2017, se v loňském roce opět mírně snížila celková kriminalita, a to o 0,6 procenta. Zároveň je podložená vyšší objasněnost trestných činů, a to o 3,5 procenta.

Největší podíl na celkové kriminalitě zaujímá majetková trestná činnost. V loňském roce policisté řešili 770 případů, což bylo o necelých 60 případů méně oproti předešlému roku. Své zastoupení má také hospodářská kriminalita, která se také mírně snížila. Za rok 2018 se kriminalisté zabývali téměř 130 případy, což bylo o 14 činů méně než v roce 2017. Bohužel jsme zaznamenali nárůst násilné trestné činnosti o 40 skutků. V této oblasti policisté řešili více jak 90 případů. Stoupající pomyslná křivka je také u mravnostní trestné činnosti. Za loňský rok evidují kriminalisté 15 případů, což bylo o 8 skutků více.

Na zvyšování objasněnosti trestných činů a posilování bezpečí kolem nás se mohou podílet i občané. Podněty, poznatky a informace, které zaznamenají v souvislosti s pácháním trestné činnosti, jsou pro policisty velmi důležité. Jejich prověření je může přivést na stopu pachatelů. Proto nebuďme lhostejní a všímejme si dění kolem sebe.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
22.1.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.1.2019