„TVOJE CESTA NAČISTO“- do projektu primární protidrogové prevence se zapojili žáci Základní školy Heuréka v obci Úvaly. 

„TVOJE CESTA NAČISTO“ – Policie České republiky

Dne 7. prosince tohoto roku realizovali policejní preventisté Územního odboru Praha venkov – východ program primární protidrogové prevence „TVOJE CESTA NAČISTO“ pro žáky druhého stupně Základní školy Heuréka v obci Úvaly.

Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policistů k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Hlavní snahou bylo prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé a mladistvé ochránit před nebezpečími a negativními dopady.

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.12.2022