To je zákon, kámo – návazný program REVOLUTION TRAIN

KRAJ – Revoluční projekt v oblasti primární protidrogové prevence

Policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se zapojili do návazného programu projektu REVOLUTION TRAIN.

Vybraní a vyškolení policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje navštívili tento týden hned dvě základní školy ve Středočeském kraji. Ve středu 16. května 2018 se rozjeli do Základní školy v Mníšku pod Brdy na Praze západ a 18. května 2018 v lektorské činnosti pokračovali na Základní škole ve Veltrusích na Mělnicku. Děti šestých a sedmých ročníků, které se zúčastnily preventivního projektu v protidrogovém vlaku, navázaly s policisty na další částí. Tentokrát již nešlo o pohled na problém z hlediska závislosti, škodlivosti a legálnosti drog. Podstatou návazného programu „To je zákon, kámo“ je rozšíření a upevnění právního povědomí dětí a všech právních důsledků, které souvisí s touto problematikou. Děti ve třídách vytvořily skupinky, a po opětovném zhlédnutí stejného příběhu z protidrogového vlaku, se společně zaměřily na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu.

Policisté udělovali body jednotlivým týmům za jejich odpovědi a na konci celého programu vyhodnotili ten nejlepší. Vítězný tým obdržel od policistů drobné dárky. Žáci odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Jsou zase blíže ke správnému rozhodnutí o tom, co je pro ně dobré a co ne. Poznali, že zákon má lidi chránit v obtížných situacích a ne je omezoval. Že život, který žijí, je jen jejich a pouze na nich závisí, jaký bude a jak ho prožijí.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku. Získat správný náhled na legální i nelegální drogy, závislosti a zároveň je inspirovat k pozitivním životním volbám.

Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, které pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Úspěch projektu v sousedním Německu ukazuje, že svou formou a provedením je univerzálním komunikačním nástrojem, který je srozumitelný i za hranicemi českého kulturního prostředí. Věříme, že se bude i nadále rozvíjet a doplňovat stávající preventivní programy primární prevence.

více informací o projektu naleznete na: http://www.revolutiontrain.cz/v2/

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
18.5. 2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.5.2018