Speed Marathon 2024 – zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích.

Speed Marathon 2024 – Policie České republiky

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. Vaše tipy můžete zaznamenat na internetové stránce nhttps://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmaratho.

Hlasování je možné již dnes a to do 31. března 2024.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
11. března 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.3.2024