Senioři sobě – Projekt zaměřený nejen na seniory.

viewimage

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením.

Formou informačních letáků, informací v regionálních i celostátních médií, besed a přednášek jsou senioři a další „ohrožené“ osoby na tato nebezpečí upozorňováni, bohužel trestných činů pachaných na nich neubývá.

Projekt „Senioři sobě“ je postaven na těchto principech:

 • aktivní spolupráce samotných seniorů a dalších aktivních občanů s představiteli obcí, měst a Policie České republiky,
 • speciální policejní proškolení na tzv. „kurýra prevence“, který po absolvování policejního zaškolení oslovuje známé z okruhu seniorů a dalších „ohrožených“ osob (osoby důvěřivé, se zdravotním handicapem, osamocené) ve svém okolí,
 • dobrovolnost a aktivita seniorů ochránit sami sebe, svoje blízké nebo známé.

Projekt je realizován ve třech fázích:

 • dvouhodinový seminář – získání informací a převzetí materiálů,
 • realizace v terénu – distribuce materiálů a vyplňování anket,
 • odevzdání a vyhodnocení anket, slavnostní poděkování „kurýrům prevence“.
neotvírej každému

„Kurýři prevence“ jsou pro svoji činnost vybaveni taškou s preventivně informačními materiály, které jim slouží k prezentaci rad a návodů. Některé materiály jsou určeny přímo pro oslovené občany. Taška „kurýra prevence“ obsahuje:

 • brožura „(Ne)bezpečný věk“ – doporučení seniorům,
 • samolepka „Neotvírej každému“ – slouží k nalepení na vchodové dveře,
 • DVD „(Ne)bezpečný věk“ – 8 příběhů – rizikových situací pro seniory (k využití zejména pro seniorská centra a další organizace),
 • reflexní samolepky – slouží k nalepení na kolo, hole, svrchní vrstvy oděvu, tašky, dveře aut a jiná místa.
 • anketa – její vyplnění slouží Policii České republiky k získání důležitých informací pro správné zaměření preventivních aktivit, mapování rizikových faktorů a nastavení správných opatření.

Více preventivních rad a informacích zaměřených na seniory naleznete zde.

DVD „(Ne)bezpečný věk, ve spolupráci a za finanční podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, vyrobilo Pražské experimentální studio – Zdeněk Všelicha.

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  6.10.2016