S koncem prázdnin policisté dohlíželi na provoz na silnicích

Praha venkov – Východ – Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce.

S koncem letních prázdnin a se začátkem nového školního roku dohlížely na provoz na silnicích policejní hlídky ve zvýšeném počtu. Hlavním důvodem celého opatření bylo ovlivnění nekázně účastníků silničního provozu a snížení nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích.

Policisté se zaměřili především na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, kontrolu technického stavu vozidel a dalších obecně platných předpisů.

Během celého opatření policejní hlídky zkontrolovaly přes 300 vozidel. V 57 případech se účastníci dopustili přestupkového jednání, které bylo většinou řešeno příkazem na místě. Pouze v jednom případě byla věc oznámena příslušnému správnímu orgánu. Povolenou rychlost jízdy vozidlem v obci a mimo obec porušilo 14 řidičů. Dalším nejčastějším porušení předpisů v dopravě bylo užití vozidla s nevyhovujícím technickým stavem.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
2.9. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.9.2019