Riziko požárů je stále vysoké

Praha venkov – VÝCHOD – Díky teplému počasí a následnému suchu hrozí požáry.

V rozpětí dvou dnů, a to od 5. do 6. července se nejen policisté, ale především hasiči zabývali hned dvěma požáry na území Prahy venkov – Východ.

Ve čtvrtek odpoledne se během probíhajících žní vznítilo pole v katastru obce Mratín a oheň se díky větru rozšířil i na vedlejší polnosti. Na hašení ohně se vedle profesionálních hasičů podíleli i dobrovolní hasiči z okolních obcí.

Následující den v podvečer hasiči opět zasahovali při požáru pole, ale tentokrát v obci Dřevčice. Způsobená škoda se vyšplhala přes deset tisíc korun. Případem a zjišťování příčin a okolností se zabývá vyšetřovatel hasičského záchranného sboru, neboť nelze vyloučit cizí zavinění.

Ne všichni z nás si uvědomují, že rozdělávání ohně v otevřeném prostoru a v lese zvláště, má svá pravidla a zákonitosti. Pokud nejsou dodržena, je zde vysoké riziko, že může dojít k požáru, a to zejména v takto teplých a suchých dnech. Mnoho požárů každoročně vzniká od špatně uhašeného ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety. V lese je povoleno rozdělávat oheň pouze na vyhrazených místech a kouření v lese je ze zákona zcela zakázáno.

Pro bezpečné rozdělávání ohně v přírodě je třeba dodržovat několik zásad:

  • ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolního prostředí a to např. vyhloubením zeminy a obložením ohniště kameny a pro jistotu odstraněním jehličí a hrabanky v širším kruhu od ohniště
  • k zapálení ohně používejte např. suchou trávu nebo některý z mnoha druhů bezpečných podpalovačů ohně, nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky např. benzin apod.
  • pokud fouká silný vítr je lepší oheň v přírodě vůbec nerozdělávat
  • od ohně se nevzdalujte a mějte jej stále pod kontrolou, je vhodné si připravit vědro vody nebo nějaký jiný hasební prostředek např. písek, hlínu aby bylo možno oheň uhasit, pokud by se vymkl kontrole
  • při odchodu ohniště uhaste a místo opusťte až potom, co jste se ubezpečili, že oheň je zcela uhašen, k uhašení použijte vodu a ještě pro jistotu zasypte pískem nebo hlínou, kterou jste vykopali při přípravě ohniště
  • pokud se oheň vymkne kontrole a rozšíří se mimo ohniště, zvažte, zda jste schopni jej uhasit vlastními silami, pokud je rozšíření ohně nad vaše síly, neprodleně zavolejte hasiče na linku 150, Policii ČR na linku 158 nebo tísňovou linku 112

Pokud budete dodržovat výše uvedené rady a při pálení ohně budete obezřetní, je podstatně omezena možnost vzniku požáru.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
9.7. 2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.7.2018