Řidiči, domluvte se!

Každý den na našich silnicích dochází k dopravním nehodám, ke kterým vyjíždí dopravní policisté. Proto si připomeňme několik důležitých informací, rad a doporučení.

Řidiči, domluvte se!

U všech dopravních nehod nemusíme být, chceme být tam, kde jde o životy a zdraví.

Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii České republiky, pokud

  1. Zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech zřejmě nepřesahuje 100.000,- Kč. (zjevná škoda = škoda, kterou vidíme, laický odhad),
  2. Nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
  3. Nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod.)

Policii České republiky volejte, pokud

  1. Není splněna některá z výše uvedených podmínek,
  2. Nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný záznam o dopravní nehodě.

NEZAPOMEŇTE!

Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě a navzájem si jej podepsat. Od druhého účastníka události máte právo požadovat prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla). Pro sepsání tohoto záznamu není důležité zda, jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.

Povinnost sepsat záznam o dopravní nehodě je dána zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu).

prap. Bc. Eva Hašlová
14.3.2017

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.3.2017