REVOLUTION TRAIN – Revoluční projekt v oblasti primární protidrogové prevence

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se zapojí do návazného programu projektu.

Ve středu 14. března 2018 v 11:00 hodin proběhla v objektu Villy Pellé v Praze tisková konference, na které byl připomenut projekt REVOLUTION TRAIN. Akce se mimo dalších významných osobností účastnil také policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D., spolu s prvním náměstkem MV pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Dr. Ing. Jiřím Nováčkem, velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR, zástupcem náměstka pro řízení sekce evropské MZV ČR PhDr. Tomášem Kafkou a náměstkem ředitele Národní protidrogové centrály SKPV plk. JUDr. Břetislavem Brejchou.

Hosté si ještě před začátkem konference mohli prohlédnout vlakovou soupravu složenou ze šesti vagónů, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrál příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci tak všemi smysly vnímali nebezpečnost užívání drog. Poté se účastníci přemístili k zahájení tiskové konference do Villy Pellé, kde shrnuli důležitost primární prevence, kterou především vyzdvihl policejní prezident slovy:

„Nedílnou součástí dlouhodobé strategie Policie ČR jsou aktivity orientované na prevenci. Dosavadní zpětné vazby studentů, pedagogů a metodiků nejen z České republiky, ale i z Německa zároveň dokazují, že projekt Revolution train přesně naplňuje jejich představy o efektivním programu a může velmi významně doplnit existující preventivní programy primární prevence. Jsem proto velmi rád, že projekt Revolution train vznikl a my můžeme být jeho součástí. Zároveň věřím, že se projekt bude i nadále rozvíjet.“

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Součástí projektu je návazný program, kterého se účastní také i vybraní policisté Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Dalším přínosem je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Úspěch projektu v sousedním Německu ukazuje, že je svou formou a provedením univerzálním komunikačním nástrojem, který je srozumitelný i za hranicemi českého kulturního prostředí. Věříme, že se bude i nadále rozvíjet a doplňovat stávající preventivní programy primární prevence.

více informací o projektu naleznete na: http://www.revolutiontrain.cz/v2/

16.3.2018

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.3.2018