Preventivní činnost- policisté besedovali s žáky druhého stupně základní školy. 

Preventivní činnost – Policie České republiky

Ve čtvrtek 8. září 2022, se policejní preventistky Územního odboru Praha venkov – východ věnovaly žákům sedmých ročníků Základní školy Úvaly.

Cílem besedy na téma trestní odpovědnost bylo podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny.

Během dopoledních přednášek policistky zmínily příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlily rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a přiblížily i druhy trestů pro mladistvé.

Žáci dále získali užitečné informace o bezpečném chování na internetu, kde byla přiblížena problematika anonymity, falešné identity, zveřejňování osobních údajů, fotografií a další úskalí virtuálního světa.

Věříme, že námi předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých později mohou litovat.

por. Bc. Lucie Nováková
9. září 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.9.2022