Památka zesnulých se blíží

Praha venkov – VÝCHOD – Zvýšené opatrnosti bychom měli dbát nejen na silnicích, ale také při návštěvě hrobů.

Nástup měsíce listopadu se každoročně pojí se dnem Památky zesnulých, a s tím také souvisí zvýšení silničního provozu. Dny před a po tomto svátku lidé ve větší míře navštěvují místa posledního odpočinku zesnulých, aby zde uctili jejich památku. Na silnicích v této době houstne provoz a zvyšuje se nebezpečí vzniku dopravních nehod. Příčinou může být nejen začínající zimní počasí, ale i tak zvaní víkendoví řidiči. Pro „dušičkové počasí“ jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí a v letošním roce i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. Pamatujte, zvýšená hustota vozidel vyžaduje více soustředěnosti a ohleduplnosti!

Pozornost bychom měli také věnovat věcem kolem sebe. Návštěvníci pietních míst by měli být ostražití v samotném areálu hřbitova a svoje věci mít neustále pod kontrolou. To platí hlavně pro osoby, většinou osamělé, které upravují hrob a svoje osobní věci si odloží stranou. Zloději si takové osoby vytipují, sledují je a v nestřeženém okamžiku jim odložené věci ukradnou. Zloději se neštítí krást i ze samotných hrobů, kde pak mizí nejčastěji květiny, smuteční vazba, věnce, různé svícny, ale také sošky a bohužel i urny. Jedná se o věci, které se dají rychle a snadno zpeněžit.

Policisté pořádkové i dopravní policie budou v tomto období dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a rovněž tak budou provádět i dohled nad bezpečností na hřbitovech i v jejich okolí.

por. Mgr. Eva Hašlová
29.10. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.10.2019