Oslavte příchod roku 2020 bezpečně

Praha venkov – VÝCHOD – Dodržujte uvedená doporučení, ale především myslete na zvířata, pro které je to velmi stresující!

Blíží se konec roku, a s tím spojené oslavy příchodu roku nového. Silvestrovskou oslavu si již těžko představíme bez zábavné pyrotechniky. Při oslavách bychom měli myslet i na zvířata, která silvestrovskými oslavami velmi trpí!

V obchodech a stáncích je každoročně kupujícím nabízeno nepřeberné množství různých druhů tohoto zboží. Každá osoba starší 15 let, která má zájem, si může vybrat tuto zábavnou pyrotechniku dle svých požadavků na efekty a finanční částku, kterou je ochotna na ni vynaložit.

Důležitým pravidlem pro nákup zábavné pyrotechniky je, kde toto zboží nakoupíte. Nejlepší je nakoupit ji v kamenných obchodech nebo ve stáncích umístěných v nákupních střediscích. Pouliční stánky dostatečně nezaručují, že zakoupené zboží nebude zvlhlé. Venkovní vlhkost negativně působí na správnou funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. V lepším případě způsobuje jejich selhání a v horším případě jejich nenadálou destrukci. Každý takovýto výrobek musí být opatřen českým návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Pokud takto označen výrobek není, je lépe jej nekupovat.

Zábavnou pyrotechniku je třeba také odpálit, a proto uvádíme několik zásadních rad k bezpečné manipulaci:

 • výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod k použití
 • výmetnici, ze které se odpalují petardy, upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení, vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není (balkon, strom, el. vedení apod.)
 • žádný výrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilů apod.
 • nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice
 • zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti
 • po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti nejméně však 8 metrů
 • v případě selhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10 minut, může dojít ke zpožděnému odpálení, pokud nevybuchne, nechte jej rozmočit ve vodě
 • i když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt

Dodržením rad pro bezpečné používání a manipulaci se zábavní pyrotechnikou předejdete mnoha problémům. Mějte na paměti, že při použití zábavné pyrotechniky může dojít ke zranění osob nebo škodě na majetku. Přes všechna varování každý rok dochází ke zraněním osob a někdy dokonce i k úmrtí. Nemuselo by k tomu docházet, pokud by byly respektovány výše uvedené rady pro bezpečnou manipulaci s pyrotechnikou. U mnoha případů zranění však sehrává svoji negativní roli alkohol. Samostatnou kapitolou jsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácím kutilům „pyrotechnikům“. Tyto jejich výrobky jsou zcela mimo zákon a vůbec by neměly spatřit světlo světa, protože často jsou nestabilní a velmi nebezpečné.

Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku. Cílem článku není odrazovat od používání zábavné pyrotechniky, ale připomenout zásady správného používání a manipulace s těmito výrobky.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
23.12. 2019

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  23.12.2019