Omezení dopravy v úseku Úvaly – Rostoklaty

Praha venkov – VÝCHOD – Upozornění na omezení dopravy na silnici I/12 v období od 18.3.2017.

Pro řidiče užívající komunikaci č. I/12 v Úvalech bude začátek jara náročný. Od 18.3.2017 zde bude probíhat modernizace silnice spočívající v opravě nevyhovujícího povrchu komunikace, a to v podobě výměny krytu konstrukce a jejího nahrazení tišším povrchem. Zároveň budou provedeny úpravy příčných a podélných sklonů. Rekonstruovat se bude odvodňovací zařízení, nástřik vodorovného dopravního značení, výměna a doplnění svislého dopravního značení a zádržných systémů.

Průjezd po silnici I/12 bude po celou dobu stavby zachován. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelných semaforů. Lze tedy očekávat tvoření kolon v dopravních špičkách.

Provoz na křižovatce směrem na Jirny a provoz na křižovatce směrem na Škvorec bude zachován, bude rovněž řízen semafory. Odbočky na Dobročovice, Přišimasy, Tuklaty a Rostoklaty BUDOU ÚPLNĚ UZAVŘENY.

Rekonstruovaný úsek silnice je dlouhý téměř 7,5 km. Oprava bude rozdělena do jednotlivých etap na úseky dlouhé cca 1 km.

Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách města a facebooku města, případně je možné se obrátit na odbor investic a dopravy.

Občané se mohou setkat s vyšším nasazením a kontrolami ze strany městské a státní policie.

Rekonstrukce zasáhne výrazně především obyvatele Radlické čtvrti, protože v období od 17.4. do 2.5.2017 nebude fungovat autobusové spojení linkou 391 z Radlické čtvrti do centra Úval. O vydání povolení průjezdu staveništěm křižovatky pro osobní automobily občanů bydlících v Radlické čtvrti s ŘSD se jedná.

Žádáme řidiče, aby se tomuto úseku pokud možno vyhnuli, byli trpěliví, plně se věnovali řízení, dodržovali bezpečnou vzdálenost, aby nedošlo k případným dalším dopravním nehodám, které by průjezd opravovaným úsekem ještě více komplikovaly.

Policisté samozřejmě udělají maximum, aby případné nehody byly co nejrychleji zpracovány.

prap. Bc. Eva Hašlová
23.2.2017

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.2.2017