Nález munice

Praha venkov – VÝCHOD – V lesním prostoru mezi obcí Sedlec a Panenské Břežany ze země vyčnívala munice.

Odolští policisté přijali v neděli 11. února  oznámení od dvaadvacetiletého muže, který v lesním prostoru mezi obcemi Sedlec a Panenské Břežany nalezl ze země z části vyčnívající munici.

Hlídka obvodního oddělení z Odolené Vody ihned vyrazila do lesa za oznamovatelem a zajistila prostor proti vstupu dalších osob. Zároveň byl vyrozuměn také policejní pyrotechnik, který nalezený nevybuchlý granát do tanku zajistil a odvezl k odborné likvidaci.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:

Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:

  • Přerušte veškeré práce!
  • S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
  • Okamžitě přivolejte Policii České republiky!
  • Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!

Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte výjezd P ČR hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby došlo k výbuchu.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
12.2.2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.2.2018