Nález munice

Praha venkov – VÝCHOD – Na Úvalsku a v lesním prostoru obce Panenské Břežany byla nalezena munice.

Policisté z Odolené Vody přijali v pondělí 25. února  oznámení od muže, který v lese u obce Panenské Břežany nalezl několik kusů dělostřelecké munice. Policejní hlídka ihned vyrazila k místu s nálezem, aby zajistila prostor proti vstupu dalších osob. K nálezu munice byl zároveň přivolán i policejní pyrotechnik, který téměř dvě desítky kusů dělostřelecké munice zajistil a odvezl k odborné likvidaci.

S nalezenou municí se následující den potýkali i policisté na opačné straně služebního obvodu pro Prahu venkov – Východ. Na Úvalsku majitelku domu nalezla při úklidu venkovního přístavku náboje a granát. I zde zasahoval kromě policejní hlídky také policejní pyrotechnik. Nalezené předměty si převzal a převezl k odborné likvidaci.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:

Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:

  • Přerušte veškeré práce!
  • S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
  • Okamžitě přivolejte Policii České republiky!
  • Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!

Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte výjezd P ČR hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby došlo k výbuchu.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
27.2.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.2.2019