Mezinárodní konference k protidrogovému vlaku

Praha venkov – VÝCHOD – Konference na půdě poslanecké sněmovny se zúčastnili i středočeští policisté.

Mezinárodní konference PREVENCE 2.0 se v Poslanecké sněmovně konala ve čtvrtek 11. dubna za účasti zástupců naší země, dále ze zemí Německa a Slovenska, kteří se podílí nebo mají možnost působit v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky.

Konferenci zahájil pan poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marek Novák, který poté předal slovo autorovi projektu Protidrogového vlaku Pavlu Tumovi z Nadačního fondu Naše Česko. Konference byla rozdělena do tří bloků. V první části se k celému preventivnímu projektu vyjádřili zástupci měst a obcí, zástupci státních složek, pracovníci z oblasti prevence, kteří měli možnost se s tímto preventivním projektem Revolution train setkat v praxi.

Druhá část byla zaměřena na návazný program I. „To je zákon, kámo“, který souvisí s projektem Revolution Train – Protidrogového vlaku. Podstata návazného programu spočívá v tom, že policisté, strážníci městské policie nebo lektoři protidrogového vlaku se vrací za dětmi v období do tří měsíců po prohlídce vlaku a následně jim rozšiřují právní povědomí o tom, co je například trestný čin a co přestupek. Děti jsou například velmi překvapené, jak je snadné dopustit se protiprávního jednání.

V tomto bloku středočeské policisty oddělení tisku a prevence, kteří se podílí na návazném programu, reprezentovala por. Mgr. Markéta Johnová. Všechny zúčastněné seznámila s vlastními zkušenostmi, přínosy a nabytými dojmy, které získala během dvouletého zapojení do daného projektu.

Ve třetím bloku konference se přítomní zabývali zejména integrací konceptu PREVENCE 2.0 do lokálních aktivit v rámci primární prevence měst a krajů.

Průběh celé konference se nesl v příjemné atmosféře lidí z několika zemí, kteří mají zájem změnit současnou situaci v oblasti drogové problematiky a s tím související problém kriminality. Snaha najít cestu, způsob, řešení a snížení počtu drogově závislých lidí.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
16.4. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.4.2019