Jsme v tom společně, ale i na silnicích bezpečně!

I v této těžké době nezapomínejme na bezpečný pohyb v silničním provozu!

Přestože mnozí z nás trávíme v těchto dnech pracovní i volný čas doma a zaměřujeme svoji pozornost na informace o ochraně proti koronavirové nákaze, neměli bychom rezignovat na všeobecná bezpečnostní pravidla, na jejichž platnosti současný stav nic nemění. Nesmíme zapomínat, že nikam nezmizela ani pravidla bezpečného provozu na pozemních komunikacích ani jiná další. Jsme v tom společně i na silnici.jpg

Život se nezastavil. Stále cestujeme do práce, k lékařům či na nezbytný nákup potravin, drogerie a léků.  Silniční provoz je relativně klidný, vážné situace jsou vlivem uzavření hranic spíše na hraničních přechodech a v jejich okolí. Ale mějme i tak na paměti, že cestování trvá. V silničním provozu jsou stále řidiči, chodci, cyklisté. Buďme k sobě nejen v těchto dnech v provozu tolerantní, ohleduplní a zodpovědní. Chovejme se podle pravidel.

Zapomínat bychom neměli ani na ty, kteří se s pravidly teprve postupně seznamují, a to zejména ve školním prostředí. Jsou to děti, které se ve školách mimo klasických vzdělávacích oblastí učí i bezpečnému chování na silnici a v jejím okolí. Vzdělávají se průběžně jak prostřednictvím pedagogů, dětských dopravních hřišť, tak i prostřednictvím policejních preventistů a dalších organizací.

Výpadek školní docházky by ovšem nemusel a neměl znamenat výpadek v dopravní výchově. Jde to i v rodinném kruhu. Udělejme si čas na předávání základních pravidel a bezpečnostních doporučení souvisejících se silničním provozem a osobním bezpečí. Věnujme volný čas, kterého máme nyní často nazbyt, vzdělávání dětí v dopravní bezpečnosti.

Že nevíte, jak a kde začít? Připravili jsme pro vás tipy na videa a výukové materiály právě pro tuto oblast.

plk. Zuzana Pidrmanová
24. 3. 2020

Pracovní sešit „Zebra se za Tebe nerozhlédne“:
V příloze tiskové zprávy k inovaci dopravně-preventivního projektu najdete ke stažení pracovní sešit zejména pro žáky 3. a 4. tříd. K dispozici je samozřejmě manuál, jak se sešitem pracovat, včetně správných řešení úkolů.

Tým silniční bezpečnosti:
Projekt Markétina dopravní výchova a mnoho dalších materiálů k využití pro domácí i vzdělávání i starších dětí najdete na webových stránkách Týmu silniční bezpečnosti

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.3.2020