Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě.

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě.
Ke každé dopravní nehodě, kde nebyla přivolaná Policie České republiky, musí být sepsán písemný záznam o dopravní něhodě. PČR nemusí být přivolána pokud nedošlo při nehodě ke zranění, nebo hmotné škodě vyšší jak 50.000,-

Jak záznam o dopravní nehodě správně vyplnit a na co si dát pozor
1.Pro dvě vozidla použijeme vždy jen jednu sadu. Vyplnění musí být čitelné.
2.Při vyplňování dávejte pozor zejména v následujících bodech: bod 8: se týká Vás – číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, číslo zelené karty
bod 9: se týká Vašeho řidičského průkazu
bod 10: zde je potřeba velmi přesně označit místo srážky
bod 12: vyberte odpovídající variantu a zapište počet označených políček
bod 13: jednoduchým způsobem zakreslete průběh nehody

3.Nezapomeňte uvést jména a adresy svědků, případně jejich svědectví (zejména pokud je odlišné).
4.Záznam musí podepsat všichni účastníky nehody (řidiči) a každý obdrží po jednom vyhotovení.
5.Řádně vyplněný a podepsaný „Záznam o dopravní nehodě“ zašlete nebo předejte svému pojistiteli, přičemž si nezapomeňte sjednat prohlídku vašeho vozidla.

Formulář ke stažení naleznete zde: http://www.mdcr.cz/…/Silnic…/zaznam_nehody/zaznam_nehody.htm

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.8.2016