Hackři útočí

Praha venkov – VÝCHOD – Lidé se stále častěji stávají obětí podvodů přes internet.

Ačkoliv média opakovaně varují a informují občany o případech, ve kterých hackři útočí na uživatele internetu či mobilních telefonů, i přesto stále těchto případů přibývá. Mezi nejčastější způsoby se nyní řadí útok přes sociální síť Facebook, kde se podvodník nabourá do profilu uživatele a jeho prostřednictvím odesílá falešnou žádost o přátelství dalším přátelům uživatele. Pokud na druhé straně osoba tu falešnou „žádost o přátelství“ přijme, obvykle je ze strany podvodníka požádána o zaslání svého telefonního čísla. Následně je na dané telefonní číslo zaslána zpráva s kódem, který podvodník potřebuje obdržet zpět. Pokud tento proces proběhne až do této fáze, není pro pachatele problém provést platbu, která bude bohužel fakturována poškozenému, jež kód ze svého mobilního telefonu přeposlal podvodníkovi. Jako důvody pro zaslání kódu zpět podvodník používá legendy, že se jedná o kódové číslo pro SMS soutěž nebo, že číselnou kombinaci nutně potřebuje pro odemčení svého zamčeného mobilního telefonu.

Proto pečlivě zvažujte vaše kroky v používání sociálních sítí a především se vyvarujte zasílání podvodných kódů, které by Vám mohly způsobit peněžní ztrátu.

Dobré rady pro Vaši bezpečnost na internetu.

Internet nabízí spoustu zábavy a poučení, ale i nebezpečí. Chraňte sebe i své blízké!

Projekt „Bezpečný internet.cz“ vznikl s cílem poukázat na mnohá rizika spojená s používáním internetu a na způsoby jak se jim bránit.

V současné době lze na internetu najít mnoho informací, které se internetové bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce, jsou zaměřeny pouze na určitou skupinu uživatelů nebo jsou vázány na produkty konkrétní společnosti.

Snahou projektu „Bezpečný internet.cz“ je oslovit co nejširší okruh uživatelů internetu a na názorných příkladech pomáhat vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti a vzdělávat české uživatele internetu.

Každý měsíc se na český internet připojí více jak 5,5 mil. uživatelů, kteří se setkávají s „každodenními internetovými průvodci“, zejména pak

  • e-mailovou komunikací,

  • internetovým bankovnictvím,

  • útočnými viry.

Čím více budou tito uživatelé vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo e-maily zjišťující jejich osobní data.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ
5.9. 2017

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    5.9.2017