Elektronické dálniční známky

PRAHA VENKOV – VÝCHOD – Řidičům, kteří pojedou přes zpoplatněné úseky bez platné známky, hrozí pokuta ve výši 20 tisíc korun.

Řidič, který používá zpoplatněné úseky dálnice, musí mít dálniční známku. Od roku 2021 již nekoupíte papírovou dálniční známku, ale jen elektronickou a je možné ji pořídit na webu edalnice.cz, na pobočkách České pošty nebo čerpacích stanicích EuroOil.

Od 1.1.2021 došlo ke změně výčtu osvobozených vozidel. O jaká vozidla se jedná a co je nutné udělat, naleznete zde.

Příslušníci Policie ČR a Celní správy ČR podle registrační značky vozidla poznají, zda máte platnou elektronickou dálniční známku nebo je vaše vozidlo osvobozeno.

Kontrola je prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání registrační znčky, dále za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívadlech a parkovištích.

Řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Kontrola se také týká případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení o osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 tisíc korun. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení o osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 tisíc korun. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.

Další informace o elektronické dálniční známce naleznete zde.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.1.2022