Dušičky – Policisté dohlížejí na dopravu i bezpečnost v okolí hřbitovů. 

Památka zesnulých připadá na 2. listopadu. Policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD v tomto období dohlížejí nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale provádějí i dohled na hřbitovech i v jejich okolí. Období památky zesnulých je každoročně časem zvýšeného silničního provozu, ale je také obdobím zvýšené aktivity lidí, kteří se neštítí ukrást květinovou výzdobu hrobů nebo vedle hrobu odložené kabelky, případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci.

Zvýšenému silničnímu provozu moc neprospívá ani tzv. „dušičkové počasí“, kdy jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí, ale i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. To vše vyžaduje na řidičích, aby se o to více věnovali řízení vozidla, dodržovali stanovenou rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, obrnili se trpělivostí a přidali i více ohleduplnosti mezi sebou.

Apelujeme na všechny řidiče, aby jezdili tak, aby snížili riziko dopravní nehody na minimum, při opuštění vozidla všechny věci uložili do zavazadlového prostoru a nedávali tak šanci zlodějům. Návštěvníkům hřbitovů doporučuje, aby byli ostražití a měli své osobní věci neustále pod dohledem.

por. Bc. Lucie Nováková

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.11.2022