Drogy a závislost na nich

Praha venkov – VÝCHOD – Jakákoliv závislost znamená konec svobody!

Drogy a jejich závislost je problém, se kterým se setkáváme kolem nás. Ať už se jedná o řidiče, kteří usednou za volant pod vlivem těchto látek nebo uživatelé drog na veřejně přístupných místech. Většinou jsou to lidé, kteří se postupem času dostanou do fáze, kdy jsou pro získání drogy schopni udělat téměř cokoliv. Je to nebezpečí, které bychom neměli přehlížet. Na počátku se uživatelům často dostávají drogy z rukou jejich nejbližších kamarádů, kteří již mají nějakou zkušenost. Mnohdy za prvními experimenty bývá zvídavost, vyzkoušení si pocitů po užití drogy na vlastní kůži, ale také nebýt „srab“ v očích kamarádů. Později nastane začarovaný kruh, ze kterého je již těžká cesta ven.

Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci „NE“.

Příznaky užívání návykových látek:

 • absence – neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence,
 • drogová kultura – ztotožňování se s drogovou kulturou,
 • drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky),
 • chování – výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita,
 • odchody a útěky z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení,
 • prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, příp. problémy v kolektivu,
 • zájmy – změna původních zájmů,
 • zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.

Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem!

 • volat lékaře – neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace,
 • dlouhodobá výchovná strategie – nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení,
 • naslouchejte dítěti – vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko,
 • důsledky – jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky.
 • Oslovte různé organizace a zařízení, které se touto problematikou zabývají.

Čemu se vyhnout!

 • nepopírejte a neskrývejte problém,
 • nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti,
 • nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho,
 • nedejte se vydírat,
 • nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
 • nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit,
 • do nekonečna neustupujte.

por. Mgr. Eva Hašlová
5.6. 2020

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  9.6.2020