Dopravní akce zaměřená na kontrolu nákladní dopravy

KRAJ – Policisté kontrolovali dodržování sociálních předpisů, tachografy, ale také hmotnostní limity motorových vozidel.

Na základě mezinárodní organizace TISPOL probíhala minulý týden na území Středočeského kraje dopravně bezpečnostní akce, která byla tentokrát zaměřena na důkladnou kontrolu dodržování povinností při provozování nákladní dopravy. Dopravním kontrolám neunikli ani řidiči osobních vozidel. Akce se zúčastnili policisté z dopravních inspektorátů, dálničních oddělení a oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Policisté se ve spolupráci se zástupci Celního úřadu a Centra služeb pro silniční dopravu prioritně zaměřili na řidiče nákladních vozidel. Zjišťovali, zda dodržují především tzv. sociální předpisy, kam patří například dodržování doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostních přestávek. Svoji pozornost zaměřili ale také na tachografy a paměťové karty řidičů. Na některých stanovištích se řidiči mohli setkat s mobilní váhou a příslušnou měřicí technikou. Tu na vytipovaných místech při této součinnostní akci využívali policisté, aby zjistili, zda vozidla nejsou přetížena. Policisté během dopravní akce ve Středočeském kraji zastavili celkem 311 motorových vozidel, z toho 127 nákladních vozidel nad 3,5 t a 6 autobusů. V rámci prováděných kontrol policisté zjistili 88 přestupků. Celkem 67 přestupků policisté vyřídili na místě příkazním řízení ve výši 52 000 korun a zbylých 21 oznámili na příslušný úřad k dalšímu projednání ve správním řízení.

Policisté řešili porušení zákona o silniční dopravě a to celkem u 17 vozidel. Překročení hmotnosti vozidla policisté řešili v 8 případech.  Odhalili 21 řidičů, kteří měli nevyhovující technický stav vozidla. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 10 osob. Policisté zastavili 3 vozidla, která nebyla opatřena dálniční známkou. V jednom případě byl pokutován také chodec. Pod vlivem alkoholu do jednoho promile za volant usedl jeden řidič a u jednoho řidiče policisté zjistili přítomnost omamné a psychotropní látky.

Řidiči nákladních vozidel nad 3,5 t nejčastěji porušovali sociální předpisy. Celkem 11 řidičů nedodrželo dobu řízení, dobu odpočinku, anebo bezpečnostní přestávku. Nesprávné používání tachografu policisté odhalili u 5 řidičů a 2 řidiči neoprávněně manipulovali s kontrolním zařízením. 15 řidičů bylo řešeno pro nevyhovující technický stav vozidla. Přetížení vozidla řešili policisté v 6ti případech a celkem 4 řidiči měli nedostatky v dokumentaci.

nprap. Bc. Veronika Čermáková
29. října 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.10.2019