Dopravně bezpečnostní akce

Prázdniny se chýlí ke svému konci a s tím je spojený i zvýšený provoz na našich komunikacích.

Jako každoročně proběhnou na našich silnicích dopravně bezpečnostní akce v souvislosti s koncem letních prázdnin a v návaznosti na začátek školního roku, a to od čtvrtka do neděle. Konec prázdnin se v dopravě projevuje zejména podstatně vyšší hustotou silničního provozu, čímž stoupá pravděpodobnost vzniku dopravních nehod.  Akce budou prioritně zaměřené na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů, způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, obzvláště při přepravě dětí, zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy, telefonování za jízdy, technického stavu motorových vozidel, dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu. Do akcí budou nasazeny rovněž hlídky Moto-teamu a Auto-teamu Policie České republiky, které budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu na vybraných pozemních komunikacích. V průběhu předmětné akce, zejména pak na dálnicích, v místech probíhajících dopravních omezení, jakož i v místech zvýšeného porušování pravidel silničního provozu ze strany řidičů nákladních vozidel bude tato akce probíhat v kombinaci s leteckým dohledem.

Našim cílem není pouze represivní rovina, ale chceme zejména působit preventivně v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby došlo ke snížení počtu dopravních nehod, a tím nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale i plynulosti na pozemních komunikacích.

Buďte na svých cestách opatrní, ať se vždy bezpečně vrátíte do svých domovů.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
26. srpna 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.8.2020