Čtvrtletní kriminalita a nehodovost ve Středočeském kraji

KRAJ – Zhodnocení kriminality a nehodovosti za I. čtvrtletí 2020 a ve vyhlášeném nouzovém stavu v ČR

Kriminalita ve Středočeském kraji za I. čtvrteltí 2020

Za první tři měsíce roku 2020 řešili policisté na území Středočeského kraje celkem  4 920 trestných činů, tedy o 477 méně, než v roce předešlém. Oproti minulému roku tak kriminalita klesla o bezmála 9%. Z celkového objemu trestných činů se dařilo objasňovat na více než 30%.

Meziroční nárůst kriminality lze spatřovat pouze u třech územních odborů v rámci kraje, a to na Benešovsku (+10,7%), v Berouně (+7,58%) a na Praze venkov – ZÁPAD (+1,46%). Naopak u ostatních územních odborů je patrný meziroční pokles kriminality, nejvíce na Mělnicku (-18,7%), na Praze venkov JIH s meziročním poklesem 16% či Příbrami (-14,9). Stejný trend, tedy meziroční pokles kriminality, je zřetelný u ostatních územních odborů.8 Pěší kontrolní činnost.JPG

V porovnání s loňským rokem klesla kriminalita zejména v oblasti násilných trestných činů (358/-37), mravnostní kriminality (74/-22) či hospodářské trestné činnosti (464/-137). Naopak mírný meziroční nárůst byl zaznamenán v rámci majetkové trestné činnosti jako takové (2 421/+82), tedy necelá 4% nárůst. Ten se projevil také u krádeží vloupáním (864/+193)  a krádeží vloupáním do rodinných domů (183/+34).

Kriminalista ve Středočeském kraji v době nouzového stavu

V rámci nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila dne 12. 3. 2020, řešili policisté v celém Středočeském kraji 1 027 trestných činů (k 7. 4. 2020). Objasněno bylo přes 16% z nich. Ve stejném období loňského roku, kdy republika nebyla zatížena žádným mimořádným stavem či situací, byl počet trestných činů, kterými se středočeská  policie zabývala, o bezmála pět set skutků vyšší s objasněností přes 20%.

Pokles kriminality v době nouzového stavu je patrný téměř ve všech oblastech kriminality. O 11% klesla násilná kriminalita (75 skutků), markantnější je pokles i v oblasti  kriminality mravnostní, a to  o téměř 44% (10 případů). Hospodářských deliktů bylo zaznamenáno o cca 45% méně (81) a nemalý je i pokles majetkové trestné činnosti, kdy se středočeská policie zabývá v současné době 588 případy (o 135 méně), což je bezmála 9% pokles tohoto druhu kriminality. Nepatrný nárůst je zřejmý v počtu případů vloupání do objektů, a to o 17 skutků.

Pokles celkové kriminality v době nouzového stavu se odráží rovněž v poklesu kriminality za  I. čtvrtletí roku 2020.

  • Významný podíl na poklesu kriminality má bezesporu aktuální stav ve společnosti,  v rámci kterého je omezen běžný život obyvatel a firem, došlo k omezení zahraničních vlivů,  a celkově se zúžil prostor pro páchání trestné činnosti.  K poklesu kriminality mohlo také přispět i přísnější posuzování některých trestných činů v době nouzového stavu;
  • V době nouzového stavu byla zaznamenána ve zvýšené míře kriminalita páchaná v prostředí internetu (např.: podvodné prodeje s ochrannými prostředky, apod.);
  • V souvislosti s nouzovým stavem se středočeská policie zabývá i několika případy šíření poplašné zprávy;

Současná situace v ČR, tedy nouzový stav vyhlášený Vládou ČR, ale také zostřuje tresty za některé trestné činy, tedy u některých přečinů trestní zákoník přímo stanoví přísnější trestní sazby, přičemž se to netýká jen trestných činů, které souvisí se zdravím, jako např.: šíření nakažlivé nemoci, apod., ale zpřísnění se dotýká i trestných činů, jako jsou krádeže, podvody, apod. Například v rámci středočeského kraje bylo tímto způsobem posuzováno 303 trestných činů krádeží či vloupání do různých objektů, kterých se dopustili známí i neznámí pachatelé, dále jeden trestný čin zpronevěry  a 17 případů podvodného jednání. Oproti běžnému stavu, kdy může být pachatel krádeže ohrožen 2letou trestní sazbou je tento čin v období spáchání nouzového stavu „honorován“ až osmiletou trestní sazbou. Totožná je situace např. také u trestných činů kvalifikovaných jako podvod, kdy jsou pachatelé ohroženi rovněž až 8letým trestem odnětí svobody oproti dvěma létům za běžného stavu.

Dopravní nehodovost ve Středočeském kraji za I. čtvrtletí 2020

Na středočeských silnicích a dálnicích řešili dopravní policisté za první tři měsíce roku 2020 celkem  2 951 dopravních nehod. I když je to oproti roku pokles o 584 nehod, stoupl počet osob, které při nich zaplatily životem. Oproti čtvrtletí 2019 je letošní počet mrtvých při nehodách 17 (o 7 více). Těžce se pak zranilo 26 osob (-29), lehce zraněných při nehodách evidujeme o 144 méně, tedy 520. Škody způsobené při nehodách se blíží k dvěma a půl milionu korun.

Příčiny nehod zůstávají dlouhodobě totožné – u řidičů se nejvíce projevuje nepozornost, nesprávný způsob jízdy, ale i překračování rychlosti.

Kdo umíral na středočeských silnicích: jak již bylo uvedeno výše, zcela zbytečně vyhaslo v prvním čtvrtletí při dopravních nehodách 17 životů. V 7 případech zemřelo za volantem 7 řidičů osobních vozidel, 3 spolujezdci, 4 chodci a 3 řidiči motorek.

Dopravní nehodovost ve Středočeském kraji v době nouzového stavu5 IMG_2225.JPG
Velmi významně se změnil provoz na středočeských silnicích po vyhlášení nouzového stavu. Na silnicích je méně aut, provoz i ve všedních dnech lze přirovnat ke dnům víkendovým, či svátkům. Tento stav je projevil také ve statistikách dopravních nehod, kterých sníženým provozem významně ubylo. Do současné doby (k 7. 4. 2020) řešili dopravní policisté 642 nehod, což je v porovnání se stejným obdobím – za naprosto standardních podmínek – pokles o témě  pět stovek nehod. Ve stejném období loňského roku přesahoval počet nehod číslo 1 100.  Při nehodách, ke kterým došlo v nouzovém stavu, zemřelo pět osob. Velmi zásadní je i pokles těžce a lehce zraněných osob.

Dopravní přestupky v období nouzového stavu

Mimořádné situace, tedy vyhlášeného nouzového stavu, zneužívají někteří řidiči zejména v souvislosti s dodržováním rychlostních limitů.  Jenom za období tohoto, pro všechny občany ČR mimořádného stavu, řešili dopravní policisté přes 800 přestupků, přičemž téměř polovina z nich se týkala překročení povolené rychlosti. Přes dvě stovky těchto přestupků bude řešit příslušný správní úřad.

Zintenzivněný dohled nad bezpečností silničního provozu bude trvat i nadále. I v tomto nouzovém stavu budou policisté na silnicích více vidět, a to se týká i nadcházejícího víkendu, tedy o Velikonoc, které budou od těch předešlých let, s ohledem na krizová opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, pro nás všechny naprosto odlišné.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
8. dubna 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2020