Chodci a snížená viditelnost

Praha venkov – VÝCHOD – Neoznačení chodci a cyklisté se za snížené viditelnosti vystavují velkému riziku.

Dopravní policisté společně s kolegy z pořádkové policie Prahy venkov – Východ se ve čtvrtek 21. listopadu zaměřili především na pohyb chodců mimo obec na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Při kontrole se věnovali také cyklistům, neboť právě chodci a cyklisté jsou NEJZRANITELNĚJŠÍMI účastníky provozu. Při střetu s vozidly většinou tito účastníci utrpí velmi vážná zranění a mnohdy má taková nehoda tragický následek.

Označování reflexními prvky je ze strany chodců a cyklistů stále podceňováno, ačkoliv tuto povinnost ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000,- Kč.

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

Během dopravní akce policisté řešili celkem 35 přestupků, z nichž se 7 týkalo chodců. Dalšími prohřešky byl nevyhovující technický stav vozidel nebo nepoužití bezpečnostních pásů. Pozitivním faktem bylo, že nikdo z řidičů neusedl za volant pod vlivem alkoholu či drog.

por. Mgr. Eva Hašlová
22.11. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.11.2019