Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce

Praha venkov – Východ – Policisté se zaměřili na dodržování rychlosti.

V rámci mezinárodní organizace TISPOL proběhla od 16. do 18. srpna na celém území republiky akce, jejímž účelem bylo zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Policisté pořádkové a dopravní policie se zaměřili zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti. Součástí silničního dohledu bylo zároveň dodržování ostatních předpisů, či pátrání po osobách, věcech a vozidlech. Zájmem policistů byla i problematika ilegální migrace nebo převážení drog.

Během celého opatření policejní hlídky zkontrolovaly přes tři stovky vozidel. V padesáti případech se účastníci dopustili přestupkového jednání. Většina přestupků byla vyřešena příkazem na místě. Pouze ve třech případech bylo jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Povolenou rychlost jízdy vozidlem v obci a mimo obec porušilo dvacet řidičů. Dalším nejčastějším porušení předpisů v dopravě bylo užití vozidla s nevyhovujícím technickým stavem.

Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z  řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je omezit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava. 

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
20.8. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.8.2019