Bezpečně u vody

Praha venkov – VÝCHOD – Letní prázdniny v plném proudu.

Tuzemská dovolená je vzhledem k přetrvávající koronavirové situaci nejčastější volbou pro letošní prázdniny, proto Policie České republiky spouští dnešním dnem preventivní akci zaměřenou na bezpečnost v okolí vodních ploch a v rekreačních areálech. Akce potrvá do konce září.

Bezpečně u vody – součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a zástupců Státní plavební správy cílí na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším okolí. Pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla, proto i letos policisté z poříčních oddělení zaměří svoji pozornost na dodržování ustanovení zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. „Z předchozích let máme totiž zkušenost, že uživatelé vodních ploch se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, nemají při sobě při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla, případně provozují přístaviště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu“, dodává k zaměření akce ředitel služby pořádkové policie plk. Petr Sehnoutka.

Akce je koncipována jako bezpečnostně preventivní, proto policisté jednotlivých služeb budou apelovat na odpovědnost každého jednotlivce a informovat je o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody. Vedle osobního bezpečí budou policisté připomínat i dodržování pravidel silničního provozu, kontrolovat zákaz požívání alkoholu nebo upozorňovat na úskalí  zajištění majetku při pobytu u vody.

Velkou pozornost při terénních akcích věnujeme v průběhu letošní letní sezóny mimo jiné také cyklistům. A protože pro cyklisty platí stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, nesmí před jízdou ani během ní požít alkohol či jinou návykovou látku. Ve 30 procentech případů dopravních nehod zaviněných cyklistou bohužel stále figuruje alkohol. Proto i o letošních prázdninách budeme spolupracovat s Českým svazem pivovarů a sladoven, se kterým už řadu let realizujeme projekt „Řídím, piju nealko pivo“, a v rámci preventivních aktivit v rekreačních areálech poskytneme návštěvníkům jednorázové alkoholtestery k provedení orientační dechové zkoušky.

Přejeme bezpečné prázdniny!

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
1. 7. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.7.2020