Bezpečné prázdniny

Praha venkov – VÝCHOD – Čas prázdnin je tu!

Děti se těší, jak bezstarostně prožijí dva měsíce prázdnin. Bohužel právě v tento čas dochází nejčastěji k jejich zranění. Po opuštění školních lavic zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Proto je vhodné i v průběhu prázdnin vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Připomínáme proto důležité rady na prázdniny (a nejen na ně):

Dítě, které je doma samo, by nemělo:

 • otvírat cizím lidem
 • sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
 • při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
 • v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
 • chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
 • počínat si neopatrně v silničním provozu.

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:

 • používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
 • vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
 • jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
 • hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím.

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:

 • vstupovat do vody samo
 • koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
 • přeceňovat své plavecké síly
 • plout na loďkách či vorech bez plovací vesty.

V období letních prázdnin rodiče často posílají své děti na dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by si však měli dobře prověřit organizátory takových akcí! Nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků dostanou lidé s bohatou trestní minulostí.

Dospívající mládež zase často využívá volného prázdninového režimu a nepozornosti zákonných zástupců ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci.

Upozorňujeme proto rodiče na tato úskalí prázdnin a varujeme před výše uvedenými problémy, které mohou nastat v případě, že se rodiče dostatečně nezajímají o to, jak jejich ratolesti tráví volný čas.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
28.6. 2019

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  28.6.2019