Bezpečné chování v období jarních prázdnin

Praha venkov – VÝCHOD – Připomeňme si pár pravidel bezpečného chování.

Jarní prázdniny jsou v plném proudu. Připomeňme si proto pravidla bezpečného chování v období školního volna a užívání zimních radovánek. Děti a zpravidla i rodiče čeká volno, které tráví rodinnými aktivitami jako například lyžováním na horách nebo jinou formou relaxace. Seznamte se s následujícími doporučeními, které Vám pomohou jarní prázdniny prožít bezpečně!

Pravidla BESIP

Pro řidiče v zimním počasí:

 • dbejte povinnosti použít zimní přezutí svých vozidel
 • vozte zimní výbavu (např. nemrznoucí směsi do ostřikovačů)
 • sledujte aktuální stav počasí
 • mějte vždy auto vybaveno autolékárničkou, dekou, dostatkem tekutin apod.
 • dodržujte předepsanou rychlost, mějte rozsvícená světla
 • nezapomeňte, že autosedačky chrání životy a zdraví dětí!

Pro chodce při přecházení vozovky:

 • využívejte značených přechodů, podchodů, nadchodů
 • vozovku přecházejte výhradně, když na semaforu svítí zelená, vždy se nejprve rozhlédněte
 • pamatujte, že chodec nemá při vstupu na přechod pro chodce absolutní přednost před blížícími se vozidly
 • chodec nemá přednost před tramvají a vozidly s právem přednostní jízdy (PČR, HZS, ZÁCHRANÁŘI)
 • mějte na paměti, že brzdná dráha vozidel se v zimě zpravidla prodlužuje
 • buďte vidět, mějte na sobě oblečení z prvky reflexivního materiálu apod.

Bezpečnost na horách

V lyžařských střediscích:

 • prostudujte si mapu střediska a jeho okolí
 • zjistěte si, jaké značení a signalizace se ve středisku používají
 • neopouštějte značené trasy
 • snažte se vždy orientovat tam, kde se právě nacházíte
 • nepodceňujte nadmořskou výšku a vítr
 • nepřeceňujte své schopnosti a síly
 • pozor na omrzliny, spáleniny, používejte ochranné krémy a to zejména u dětí
 • buďte řádně oblečeni
 • při horském trekingu a v dalších situacích nezapomeňte na energeticky výživné jídlo a pití
 • počítejte dopředu s překážkami, např. uzavření komunikace apod.

Dodržujte lyžařské desatero:

 • berte ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty
 • rychlost a způsob jízdy přizpůsobte svým schopnostem
 • volte jízdní stopu tak, abyste do nikoho nevrazili
 • předjíždějte s odstupem
 • před rozjížděním se kolem sebe rozhlédněte
 • nezdržujte se v nepřehledných a úzkých místech „sjezdovky“
 • při stoupání a sestupu pěšky, vždy užijte pouze okraj „sjezdovky“
 • respektujte dopravní značení a signalizaci
 • při úrazu lyžaře či snowboardisty či další osoby, jste vždy povinni poskytnout první pomoc
 • v případě úrazu si musí lyžař, snowboardista či jiná osoba prokázat vzájemně svou totožnost apod.

Bezpečné chování u dětí

Učte své děti při trávení jarních prázdnin základní bezpečnostní pravidla:

 • aby si hrály a provozovaly zimní sporty pokud možno na místech bezpečných, nejlépe k tomu určených
 • v případě bruslení na vodní ploše byly obezřetné a nikdy nepodceňovaly pevnost ledu
 • nepodstupovaly zbytečné riziko a chovaly se ohleduplně ke svému okolí
 • byly obezřetné na své věci
 • nenosily viditelně klíče od bytu
 • vždy řádně uzamkly při odchodu z obydlí dveře a v případě návratu domů nevstupovaly do výtahu s cizími lidmi
 • v situacích, kdy jsou samy doma, neotevíraly cizím lidem a neříkaly, kdy se rodiče vrátí domů
 • před každým odchodem z domu sdělovaly, kam jdou a s kým, případně v době vaší nepřítomnosti zanechaly alespoň vzkaz
 • vysvětlete jim, z jakého důvodu Vám mají sdělovat „kam jdou“
 • na ulici a při hře venku si nic nebraly od cizích lidí a s neznámými lidmi nikam nechodily
 • v případech, že se setkají s člověkem, který je samotné, nebo jejich kamarády na ulici obtěžuje nebo jim dokonce ubližuje, věděly na koho se obrátit, tzn. Vás rodiče, učitele ze školy, Policii ČR apod.

Sociální sítě

Ve volném čase, ke kterému patří i jarní prázdniny, vzrůstá počet hodin strávených na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, Twitter či serveru jako je YouTube. I zde je na místě připomenout si bezpečné zásady práce jak se sociálními sítěmi, tak s internetem obecně.

Pro rodiče i děti:

 • uvědomte si, že co zveřejníte na internetu nelze vrátit zpět
 • hlídejte si své soukromí, neposkytujte informace osobního až intimního rázu (vč. fotografie), rozhodně ne tak, aby byly volně dostupné
 • nikdy nadávejte svá přístupová hesla druhé osobě
 • při komunikaci na internetu buďte slušní, nicméně v případě útoku „hatera“, buďte asertivní, resp. přerušte s takovou osobou komunikaci
 • nenechte se nutit do pro Vás nepříjemné komunikace
 • nevěřte slepě ani tzv. „přátelům přes internet“, a to zejména pokud si s někým takovým budete domlouvat osobní schůzku, „rande“
 • jednejte v případě krádeže Vaší virtuální identity, kybernetické šikaně alias „kyberšikaně“, neobávejte se kontaktovat Policii ČR a oslovit správce daného serveru apod.

Koho kontaktovat v případě problémů
158 – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
155 – ZÁCHRANKA
150 – HASIČI
156 – MĚSTSKÁ POLICIE
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (jednotné evropské číslo tísňového volání)

Přejeme klidné a ničím nerušené jarní prázdniny.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
19.2. 2019

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  19.2.2019