Akce HAD 2018

Praha venkov – VÝCHOD – České bary a herny čekají do konce roku celostátní kontroly.

Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá sérii celostátních preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní.

Do akce Hazard, alkohol a děti 2018 se ve stanovených termínech od srpna do prosince 2018 zapojí i policisté z Prahy venkov – Východ. Kontrolovat ve vybraných restauračních zařízeních, klubech, sportbarech, zábavních podnicích, na akcích pod širým nebem apod. s předpokládanou účastí mládeže budou zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku).

Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších. K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

Více informací se dozvíte na:

http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-akce-had-2018.aspx

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
24.8. 2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.8.2018