Viditelnost chodců a cyklistů – reflexní prvky

Praha venkov – VÝCHOD – S podzimním počasím přichází i snížená viditelnost.

Nejzranitelnějšími účastníky při pohybu na silnicích v silničním provozu jsou chodci a cyklisté. To je hlavní důvod, proč by měli právě oni dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost. Řidiči motorových vozidel se jim tak mohou včas vyhnout. Právě střet s těmito účastníky mívá tragické následky.

Proto znovu připomínáme:

Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

 „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000,- Kč.

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí P ČR Praha venkov – Východ
3.10.2018

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.10.2018