Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie

Praha venkov – Východ – Rozšiřte naše řady.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále disponuje několika desítkami  volných služebních míst na základních útvarech. Nově přijatí uchazeči mohou nastoupit službu policisty na obvodních odděleních nebo jako dopravní policisté v rámci Středočeského kraje. Po získání patřičných zkušeností a znalostí mohou být v rámci kariérního růstu zařazeni na ostatní útvary.

Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a perspektivní zaměstnání.

Povolání policista a základní policejní služby

Povolání policista

  • Povolání policista by mělo být chápáno v zásadě jako povolání celoživotní se všemi zákonnými a morálními pravidly.
  • Policista musí zastávat a ctít zákon, musí být natolik psychicky vyspělý, aby ke každému občanovi přistupoval individuálně a spravedlivě. Neustále by si měl prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.
  • Úkolem policisty je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, chránit práva a svobody osob, prosazovat zákonnost, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji. Zároveň usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti (Etický kodex Policie České republiky).

Základní policejní služby

Služba pořádkové policie

  •  Chrání veřejný pořádek, bojuje proti „pouliční“ kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu.

Služba dopravní policie

  • Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody, provádí blokové a přestupkové řízení.

 

18.9.2017

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

17.9.2017