Resuscitační set a čtečka čipů psů

Městská policie užívá Resuscitační set jehož součástí je kyslíkový generátor a externí defibrilátor AED. Nově také využívá čtečky čipovaných psů.

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě.

  Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě. Ke každé dopravní nehodě, kde nebyla přivolaná Policie České republiky, musí být sepsán písemný záznam o dopravní něhodě. PČR nemusí být přivolána pokud nedošlo při nehodě ke zranění, nebo hmotné škodě vyšší jak 50.000,- Jak záznam o dopravní nehodě správně vyplnit a na co si dát pozor 1.Pro dvě vozidla použijeme vždy jen jednu sadu. Vyplnění musí být čitelné.… 2.Při vyplňování dávejte pozor zejména v následujících bodech: bod 8: se týká Vás – číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, číslo zelené karty bod 9: se týká Vašeho řidičského průkazu bod 10: zde je potřeba […]

   Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

   Změny v zákoně o pozemních komunikacích

   Víte k jakým změnám došlo v  zákoně  č. 361/2000 Sb.  o pozemních komunikacích? Připravili jsme pro Vás  shrnutí  těch nejdůležitějších. Od 20. února 2016, nabyla účinnost novela zákona č. 361/20000 Sb. o pozemních komunikacích. Tato mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky. 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za porušení této […]

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    Velkokapacitní parkoviště u nádraží od 1.8. 2016 otevřeno

    Od dnešního pondělí je cestujícím na železnici (a nejen jim) k dispozici velkokapacitní parkovací plocha přímo u nádraží. V části parkoviště jsou ještě umístěny stavební stroje a materiál, ty však v průběhu srpna uvolní parkování pro další auta. Celkem tak zde vznikne 117 parkovacích míst. Až bude realizován převod pozemku, který v současné době patří stále Českým drahám (město jej má pronajatý), bude provedena finální úprava areálu na parkoviště 21. století. Parkování je k dispozici zdarma a věříme, že výrazně ulehčí okolí nádraží. Současně s tímto bude v nejbližší době přeměněn prostor pro parkování cca 8 aut bezprostředně u nádraží […]

     Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

     Dopravní nehoda

     Dne 11.7.2016 v 15.45 hodin došlo mezi obcemi Úvaly a Škvorec na silnici č.101 k dopravní nehodě. Městská policie Úvaly poskytla součinnost PČR usměrňováním dopravy.

      Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

      Pátrání po osobě

      26.4.2016 strážníci Městské policie Úvaly pomáhali, na základě součinnosti s Policií ČR, pří hledání osoby, která se nevrátila z procházky domů a jsou zde vážné obavy, že by mohlo dojít k neštěstí. Celá událost měla šťastný konec. Osoba se ve večerních hodinách vrátila domů, nezraněna a v pořádku. Své jednání, proč nedala rodině vědět, kam jde a kdy se vrátí, nedokázala vysvětlit.

       Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.