Nezaplatíte pokuty? Z místa dopravní kontroly už nemusíte odjet

Policisté a celníci kontrolují nedoplatky řidičů  Již 1. ledna 2022 vešel v účinnost zákon č. 418/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Policisté a celníci získali s příchodem této novelizace nové oprávnění vyžadovat při silniční kontrole zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty. Již více než rok platící oprávnění umožňuje také zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou v případě, že nedoplatek nebude na místě uhrazen. CEPAN, neboli centrální evidence pohledávek a nedoplatků, představuje významný nástroj pro vymáhání povinností přestupce. V prvním roce provozu, kdy […]

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  Vidět a být viděn!-policisté se s Krajským koordinátorem Besipu zaměřili na viditelnost chodců a cyklistů v obci Úvaly. 

  V pátek 10. února 2023 rozdávali v brzkých ranních hodinách policisté spolu se strážníky městské policie a krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem reflexní prvky chodcům a cyklistům na rizikových místech obce Úvaly. „Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečného chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní především chodcům a cyklistům, kteří jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky. V zimním období patří k častým dopravním nehodám právě zhoršená viditelnost, a proto je řádné osvětlení a vybavení reflexními prvky nezbytné. Pro řidiče je důležitý dobrý výhled z vozidla a užití osvětlení, které reflektuje na aktuální světelné a klimatické podmínky. Řidiči, kteří zranili chodce, se často […]

   Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

   Preventivní činnost pro žáky Základní školy Úvaly

   Dne 1. února 2023 realizovali policisté dvouhodinovou besedu pro žáky šestých ročníků Základní školy Úvaly. V rámci preventivního projektu „Tvoje cesta onlinem“ dětem vysvětlili na vybraných případech způsoby, jakými internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Žákům také vysvětlili na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.         por. Bc. Lucie Nováková komisař P ČR Praha venkov – VÝCHOD 2. února 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    DOPRAVNÍ NEHODOVOST ZA ROK 2022

    Počet dopravních nehod v minulém roce nepatrně stoupl. V loňském roce jsme zaznamenali mírný nárůst dopravních nehod. Dopravní policisté z Územního odboru Praha venkov – východ jich šetřili celkem 820, což je o 4 více než v roce 2021. Na silnicích zemřely čtyři osoby, těžce se jich zranilo 9 a 179 osob utrpělo při dopravních nehodách poranění lehčího charakteru. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a evidujeme jich 381. Druhou nejčastější příčinou byla ve108 případech nepřiměřená rychlost a poté následuje 79x nedání přednosti v jízdě. Čtyřicet osm řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 113 havárií způsobil […]

     Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

     STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2022

     Policie České republiky vyhodnotila kriminalitu za uplynulý rok. V loňském roce došlo na území okresu Praha venkov – Východ k nárůstu kriminality o 186 případů. Celkem bylo spácháno 1332 trestných činů, z čehož jich bylo objasněno téměř třicet šest procent. Nejvíce se na kriminalitě podílela majetková trestná činnost v počtu 805 činů, jde o nárůst oproti roku 2021 o 137 případů. Případů kybernetické kriminality evidujeme v roce 2022 celkem 183. V porovnání s rokem 2021 je to o 128 případů více. V oblasti násilné trestné činnosti evidujeme celkem 83 případů, což je o 3 více než v roce 2021. Objasněnost činila téměř 44 %. V minulém roce došlo k jedné […]

      Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

      Elektronické dálniční známky- za loňský rok hlídky služby dopravní policie projednaly přes 34 500 takovýchto přestupků.

      Papírové kupony jsou již 2 roky minulostí a úhradu časového zpoplatnění komunikace (tzv. elektronickou dálniční známku) lze pořídit pouze v elektronické podobě. Dálniční známky je možné zakoupit na internetovém portálu www.edalnice.cz nebo na pobočkách České pošty, čerpacích stanicích EuroOil či samoobslužných kioscích v blízkosti hraničních přechodů. V letošním roce lze kupon pořídit také přes www.portaldopravy.cz, kam se občan může přihlásit přes elektronickou identitu občana. V současné době nemusí elektronická dálniční známka začínat v den nákupu, jako tomu bylo u papírové podoby, ale je možnost její počáteční datum odložit až o 3 měsíce. Roční EDAZ platí celých 12 měsíců od vybraného data. Zde můžete ověřit, zda je na vašem vozidle uhrazeno časové […]

       Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

       POZOR NA FALEŠNÉ SBÍRKY- NEJEN TŘÍKRÁLOVOU, ALE I DALŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY VYUŽÍVAJÍ ČASTO PODVODNÍCI.

       Jako každý rok, i letos, probíhá na území českých měst a vesnic od 1. do 15. ledna 2023 Tříkrálová sbírka, při nichž můžeme potkat v kostýmech Tří králů koledníky. Koledování podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné mudrce, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může vyžádat. Kasička musí být úředně zabezpečená […]

        Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.