Policisté doporučují řidičům, aby věnovali pozornost očištění vozu – odstranit sníh a led z povrchu vozidla je jednou ze základních povinností řidiče!

Odstranit sníh a led z povrchu vozidla je jednou ze základních povinností řidiče! – Policie České republiky

S ohledem na zimní počasí upozorňují policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD řidiče na jejich povinnost, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Za porušení této povinnosti může být řidičům příkazem na místě uložena pokuta až 2 tisíce korun.

Policisté řidičům doporučují, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Pozornost by měli řidiči také věnovat zpětným zrcátkům, světlometům a očištění registrační značky.

I řidiči nákladních vozidel, a to zejména ti, co mají plachtovou střechu, musí věnovat pozornost tomu, zda se nevytvořil na plachtě led, který by mohl při odtržení způsobit vážné problémy na majetku či zdraví.

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD
7. prosince 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.12.2022