Policejní preventisté se věnují žákům základních škol

Preventivní činnost – Policie České republiky

 

Trestní odpovědnost:

Ve dnech 7. a 9. června 2022 se dále policejní preventistky věnovaly žákům sedmých ročníků Základní školy v obci Úvaly. Beseda na téma trestní odpovědnost proběhla v rámci projektu sekundární prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během dopoledních přednášek byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a došlo i na druhy trestů pro mladistvé. V závěru nechybělo připomenutí bezpečného chování na internetu a přiblížení problematiky anonymity, falešné identity, zveřejňování osobních údajů, fotografií a dalších úskalí virtuálního světa.

Věříme, že předané informace studenty zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

Podrobnosti zde:

Preventivní činnost – Policie České republiky

 

por. Bc. Lucie Nováková
9. června 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.6.2022