Nebezpečný internet

Praha venkov – VÝCHOD – Rodiče by měli mít přehled o tom, co jejich děti dělají na počítačích, a jaké nebezpečí jim na internetu hrozí.

Internet je již několik let nedílnou součástí našeho života a také velkým pomocníkem. I zde však číhá nebezpečí, proto je důležité dodržovat určité zásady bezpečného chování na internetu a sociálních sítích. Dnes díky internetu lidé běžně komunikují s cizími a neznámými lidmi z celého světa.

Velké nebezpečí se skrývá za používáním sociálních síti. V dnešní době internetu a virtuálního světa je kontakt s druhým člověkem neosobní, nevidíte mu do tváře, a proto si nikdy nemůžete být jisti, kdo se na druhém konci opravdu skrývá. Kdokoliv si může založit profil s falešným jménem, fotografií a údaji a vytvořit si tak zcela novou identitu. Nejvíce ohroženou skupinou, která by se mohla stát obětí podvodníka nebo násilníka jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let.

Rodiče by vždy měli své děti před takovými lidmi a případy varovat a poučit je jaké nebezpečí jim na internetu hrozí. Opatrnosti není nikdy dost, proto buďte všímaví ke svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času na něm tráví a na jaké chodí stránky.

Poučte své dítě ABY:

 • nekomunikovalo s cizí osobou, která ho na sociální síti vyhledá, pokud osobu nezná
 • nedůvěřovalo osobám, se kterými se na internetu setkalo
 • nikdy cizímu člověku nesdělovalo důvěrné informace o sobě a své rodině včetně svého jméno, hesla na internetu, adresy, adresy svojí školy, místa, kde se běžně zdržuje, telefonního čísla apod.
 • neposílalo nikomu svoje fotografie, ani je neukládalo na sociální sítě
 • nesdělovalo bližší informace o sobě a své rodině (např. že je doma samo, rodiče se vrátí až večer apod.) na druhém konci může být osoba jiná, než za kterou se vydává a díky těmto informacím by věděla, kdy bude Vaše dítě doma samotné. Může pak dojít např. k vykradení bytu, únosu, pohlavnímu zneužití nebo těžkému ublížení na zdraví
 • nikdy nereagovalo na obtěžující a neslušné zprávy a výzvy, zaslání svých fotografií apod. (pokud k něčemu takovému dojde, poučte své dítě, aby v takových případech vždy všechny skutečnosti nahlásilo Vám, učitelům ve škole nebo jiným dospělým osobám)
 • webové kamery používalo ke komunikaci pouze se svými kamarády a známými, nikoliv s cizím člověkem
 • NIKDY NEPŘISTOUPILO NA SETKÁNÍ S CIZÍ OSOBOU, SE KTEROU SE SEZNÁMILO NAPŘ. NA CHATU NEBO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A INFORMOVALO VÁS, POKUD BY K TAKOVÉMU NÁVRHU ZE STRANY CIZÍ OSOBY DOŠLO

Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:

 • často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
 • zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
 • vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá

Proto je dobré:

 • umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem
 • stanovit si pravidla užívání počítače
 • kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše (můžete tak zabránit neštěstí a objevit podezřelou komunikaci dítěte s cizí osobou, násilníci se často snaží nalákat svou oběť tím, že jí nabízejí peníze, dárky nebo dokonce peníze za pohlavní styk)
 • zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na nežádoucí stránky

por. Mgr. Eva Hašlová
13.2. 2020

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  13.2.2020