Motocyklisté

Praha venkov – VÝCHOD – Motorkářská sezona je díky teplému počasí v plném proudu.

Motocyklisté jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí většinou těžkými zraněními nebo dokonce smrtí. Závažnost dopravních nehod motocyklistů je až šestkrát vyšší než u osobních automobilů, Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že dopravní nehody končící smrtí motocyklisty, větší měrou zavinili motorkáři sami. Nejčastější příčinou vážných dopravních nehod motocyklistů je nepřiměřená rychlost, druhou příčinou je nesprávný způsob jízdy.

Podle § 18 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem, vozidlu a nákladu, předpokládanému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat…  

Je nutné počítat s delší brzdnou dráhou motocyklu, který má delší brzdnou dráhu než automobil. Za normálních podmínek s reakční dobou jedné vteřiny je zapotřebí k zastavení motocyklu z 80km/h asi 58 metrů, při rychlosti 100km/h je už brzdná dráha 83 metrů a při rychlosti 200km/h je to 280 metrů.  (záleží na povrchu vozovky)

Téměř deset procent motocyklistů umírá na následky zranění po dopravní nehodě, protože nemělo přilbu. Ta je jednou z prvků pasivní bezpečnosti, ale ani sebelepší výbava (obuv, rukavice, oblečení  s reflexními prvky) není zárukou bezpečného návratu z cest.

Připomínáme několik doporučení:

 • Zvyšte opatrnost, pokud je na vozovce spadané listí, olejové skvrny, tramvajové nebo železniční koleje, dilatační spáry na mostech, pokud povrch vozovky tvoří dlažební kostky, jsou na vozovce různé nerovnosti jako např. výtluky, vyjeté koleje apod. Dávat si pozor je nutné i na vodorovném dopravním značení, které je kluzké zvlášť za deště.
 • Pozor na slepé úhly ve zpětných zrcátkách musí dávat nejen motocyklista, ale také řidič osobního vozidla
 • Při předjíždění dávejte pozor na zpětné zrcátko automobilu (pokud motocyklista nevidí zpětné zrcátko automobilu, jeho řidič nevidí motocyklistu)
 • Při předjíždění automobilu mějte dostatečný boční odstup od automobilu (pozor na vystupujícího řidiče z vozidla, nebo nečekané odbočování apod.)
 • Předjíždějte vozidla zleva (předjíždění zprava většina řidičů automobilů nečeká)
 • Zbytečně neriskujte a nepředjíždějte v nepřehledných místech, v zatáčkách apod. je nebezpečný a  zbytečný hazard
 • Na motocyklu musí být řádně umístěné, připevněné a čitelné a platné registrační značky

Za rok 2017 zemřelo na českých silnicích 60 řidičů motocyklů a 3 jejich spolujezdci. Pojďme v letošním roce společně toto číslo snížit pod známým heslem motorkářů „kolama dolů“.

Policie ČR spustila v letošním roce preventivní projekt pro motorkáře, který je nazván „Začneme spolu aneb kolama dolů“.

Cílem projektu je oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny. Přičemž primárně jde o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti.

http://www.policie.cz/clanek/zacneme-spolu-aneb-kolama-dolu.aspx

por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
5.6. 2018

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  5.6.2018