Mimořádné dopravní opatření na náměstí Arnošta z Pardubic v první školní den (3.9.2018)

Blíží se nám první školní den. V okolí školy v současné době ale také stále probíhají stavební práce a celý prostor náměstí Arnošta z Pardubic a ulice Podhájí je tedy v režimu staveniště. Z výše uvedeného důvodu je tudíž stále vjezd na náměstí oficiálně uzavřený vyjma držitelů povolenek.

Jelikož chceme vám i vašim dětem první školní den co nejvíce usnadnit, bude po dohodě s Policií ČR a vedením stavby dne 3. září, tedy první školní den za asistence policie doprava vpuštěna na staveniště do oblasti náměstí.

Provoz bude řešen tak, že vjezd bude z ulice Riegerova a výjezd bude ulicí Tyršova, Fügnerova, aby nedocházelo k otáčení automobilů a ohrožení dětí. Rodiče, kteří budou prvňáčky odvádět do školy, budou moci parkovat po pravé straně komunikace a na již vybudovaných parkovacích stáních.

Tento režim bude platit díky toleranci stavby pouze první školní den. Další dny bohužel tento režim stavba bohužel nemohla umožnit.

Tím pádem oficiální vjezd na náměstí pro řidiče bez platné povolenky nebude možný.

Na termín 2. října je plánována kolaudace celé stavby, čímž skončí režim staveniště a následně bude již spuštěn plný provoz bez omezení.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a věříme, že poslední měsíc uzavírky společně zdárně překonáme. Zároveň žádáme o ohleduplnost a omezení co nejvíce automobilové dopravy v daném prostoru. Situace dopravy na 3. září je přílohou této zprávy

Petr Matura, vedoucí odboru investic

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.8.2018