Lockdown uzavřel všechny okresy v republice

AKTUALIZACE – Lockdown uzavřel všechny okresy v republice

KRAJ – Z důvodu stále stoupajícího počtu nemocných s virovým onemocněním Covid-19 rozhodla Vláda ČR o restriktivním opatření – uzavření všech okresů v rámci České republiky. I policisté ve Středočeském kraji provádějí namátkové kontroly dodržování vládních nařízení.

5.Aktualizace

Policisté spolu s vojáky a celníky provedli v pátek 7 873 kontrol motorových vozidel a jejich osádek a prověřovali oprávněnost vstupu na území jiného okresu. V 91 případech nepovolili vstup do jiného okresu z důvodu nesplnění podmínek, případně výjimek v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky ze dne 26. února 2021.

Namátkové kontroly pokračovaly na území celé republiky, tedy i ve Středočeském kraji, také v sobotu a neděli. Za tyto dva víkendové dny prošlo kontrolou policistů ve spolupráci s vojáky a celníky přes dvanáct tisíc vozidel. Převážná část kontrolovaných měla veškeré potřebné dokumenty k cestování v pořádku, vstup do jiného okresu museli policisté odepřít zhruba 320 řidičům. Neměli buď patřičné formuláře, anebo odůvodnění k cestování do jiného okresu v době vyhlášeného lockdownu. Jednalo se zejména o odepření vjezdu z důvodu nákupu v jiném okrese, návštěvu příbuzných či známých, ale někteří jeli do jiného okresu, že si chtěli zasportovat. Bohužel ale v těchto třech týdnech není možné.

Policisté kromě těchto mimořádných vládních opatření kontrolují také provozovny, restaurace a bary. Denně takových kontrol provedou průměrně na šest stovek, tedy bezmála dva tisíce od pátku do neděle.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
8. 3. 2021

________________________________________________________________________________________________________________

4.Aktualizace

Více jak tři stovky policistů, kteří byli včera na stanovištích v rámci Středočeského kraje spolu s vojáky a celníky, zkontrolovaly v souvislosti s vyhlášenými vládními opatřeními –  tedy zejména oprávněnost vstupu do jiného okresu – 7 661 vozidel. Pouze 99 z nich policisté nevpustili tam, kam se dožadovali. Bylo to zejména z důvodů, které se stále opakují a nelze je v současné době omezení pohybu osob s ohledem na vydané Usnesení vlády ČR akceptovat. Např. návštěva jiného kraje za účelem sportu, návštěva známých či příbuzných, či cestování za do jiného okresu za nákupy.

Kromě omezení pohybu mezi okresy ale policisté kontrolují nadále i uzavření provozoven, barů či restauračních zařízení. Takových kontrol provedli policisté za včerejší den 788. Rovněž policisté prověřovali 17 oznámení, která učinili občané v souvislosti s vládními nařízeními na linku 158.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
5. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

3.Aktualizace

Již třetím dnem pokračují i na území Středočeského kraje kontroly v souvislosti s třítýdenním lockdownem, ale i kontroly vyplývající z nouzového stavu. Policisté tak nekontrolují pouze oprávněnost vstupu do jiného okresu či kraje, ale také uzavření provozoven a restaurací, či zakrývání dýchacích cest rouškami, případně respirátory.

Během středy prováděly kontroly téměř čtyři stovky policistů spolu s příslušníky Armády ČR a Celní správou. Na území Středočeského kraje prošlo kontrolou 7 829 vozidel, v tomto čísle jsou zahrnuty také kontroly restauračních zařízení a podobných provozoven, kterých policisté provedli přes šest stovek.

V souvislosti s kontrolami oprávněnosti vstupu do jiného okresu vraceli zpět policisté 102 vozidla. Občané jsou ale v převážné míře na kontroly již připraveni, mají potřebné formuláře, případně další doplňující dokumenty.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
4. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

2.Aktualizace

Policisté i nadále kontrolují dodržování vládních opatření vyhlášená Vládou ČR na území celé republiky. Od druhého dne vyhlášení tzv. lockdownu jsou spolu s policisty na stanovištích, kterých je v rámci Středočeského kraje natipováno na dvě stě, také vojáci a celníci, kteří jim při kontrolách vypomáhají.

V rámci druhého dne nových restriktivních opatření souvisejících s omezením pohybu osob v rámci okresů provedli policisté spolu s participující armádou a Celní správou téměř 6 a půl tisíce kontrol. V tomto údaji jsou zahrnuty i kontroly provozoven a restauračních zařízení, které mají policisté za povinnost rovněž kontrolovat. Takových kontrol je denně v průměru kolem šesti stovek.

Policisté se zatím nesetkali s vážnějšími problémy, zpět vraceli 155 vozidel, jejichž osádky nedokázali věrohodně doložit účel cesty, případně se nejednalo o výjimky z vládních opatření. Někteří řidiči či řidičky chtěli cestovat do jiného okresu z důvodu návštěvy rekreačního zařízení, nákupů v jiném okrese, návštěvy známých, nebo za účelem sportu. V těchto případech jim museli policisté cestu mimo okres odepřít.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 3. 2021

______________________________________________________________________________________________________________

1. Aktualizace

Za pondělí, 1. března 2021, tedy první den platnosti nařízení k omezení pohybu osob mezi okresy, provedli policisté v rámci Středočeského kraje přes 7 tisíc kontrol. Ve 167 případech (2,3 procenta) odepřeli policisté řidičům vstup na území jiného okresu či kraje, a to většinou z důvodu, že nebyli schopni věrohodně prokázat důvod své cesty, případně neměli patřičné doklady.005

Převážná část kontrolovaných je ale připravena a má k dispozici doklady a formuláře potřebné ke vstupu na území jiného okresu. Někteří se ale domáhali vstupu na území jiného okresu např. z důvodu návštěvy nákupního centra, kde právě probíhají slevy, někteří sdělují, že o žádných opatřeních nevědí.

Kontroly na území Středočeského kraje budou pokračovat i v následujících dnech, již dnes vypomáhají na stanovištích policistům také celníci a armáda.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
2. 3. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Počínaje nedělní půlnocí uzavřel Česko tzv. lockdown vyhlášený Vládou ČR po celém území republiky. Z důvodu šířící se pandemie byly uzavřeny všechny hranice okresů. Do nich se mohou občané dostat po dobu tří týdnů, na které bylo opatření vyhlášeno, pouze v odůvodněných případech schválených vládou.

Při cestě do práce mimo okres bydliště se musí občané prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je například pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z těchto dokumentů jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři nebo na úřad mimo okres je nutný formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Vhodné je mít s sebou například i žádanku od lékaře, nebo pozvánku na úřad.

Namátkové kontroly dodržování vládních opatření provádějí také středočeští policisté, kterých je každý den na pohyblivých stanovištích na dvě stovky. Jenom od nedělní půlnoci do pondělního rána provedli policisté z řad pořádkové, ale i dopravní policie a kriminalisté, kteří jsou do opatření rovněž zapojeni, na dva a půl tisíce kontrol. Hned první den opatření museli policisté „vrátit“ tři desítky vozidel, jejichž osádky neměly k překročení hranice okresu objektivní důvod. Lidé byli ale většinou disciplinovaní a na kontroly připraveni. Pokud někdo z kontrolovaných řidičů či řidiček neměl u sebe potřebné formuláře (ne všichni měli možnost si je např. vytisknout), předávali jim je policisté, kteří jimi byli vybaveni a mnohdy i pomáhali s jejich vyplněním.

Kontroly dodržování vládních opatření budou prováděny v rámci stanovených tří týdnů nepřetržitě a namátkově na různých místek Středočeského kraje. Ze 75 procent na dálnicích, silnicích I. třídy, hranicích okresu a dále i na silnicích nižších tříd a dalších místech. Namátkové kontroly budou policisté provádět také na nádražích – nástupištích, nebo konečných stanicích, či v autobusech.

Od úterý 2. března 2021 budou pak v rámci výpomoci spolu s policisty na stanovištích také vojáci Armády ČR a celníci.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
2. 3. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.3.2021