Hledáme právě tebe

Praha venkov – Východ – Aktuálně náborový příspěvek 150 000 Kč pro Středočeský kraj.

Policisté z Prahy venkov – Východ přijímají nové posily na své základní útvary. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích a bojovat proti kriminalitě.

Novinkou od ledna tohoto roku je náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun pro nově přijaté policisty.

Délka dovolené, doba služby, finanční příjem a další benefity

Příslušník policie má k dispozici za rok šest týdnů dovolené, což je v porovnání s jinými subjekty veřejné správy bezesporu nadstandardní výhoda. Zároveň lze v odůvodněných případech upravovat časy výkonu služby, což je velkou výhodou pro ženy či muže, kteří pečují o děti.

Po patnácti letech služby má policista nárok kromě šesti týdnům dovolené využít i dvoutýdenního ozdravného pobytu. Patnáct let je také hranice, po jejímž překonání náleží policistovi, který by se rozhodl z jakéhokoliv důvodu odejít ze služebního poměru, jasně definovaný výsluhový příspěvek, jenž mu bude vyplácen doživotně.

Služební příjem při nástupu do služebního poměru, tedy základní tarif včetně zvláštních příplatků,  dosahuje ke 22.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem činí téměř 26.000 Kč hrubého.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmínkami přijetí jsou:

  • české občanství                                                                                        nabor 2018 PVV.jpg
  • trestní bezúhonnost
  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • nebýt členem politických stran nebo hnutí
  • nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V našich řadách rádi uvítáme noví perspektivní jedince se zájmem o mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech zázemí a možnost kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně vyškoleni pro výkon svého budoucího povolání.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na územním odboru Praha venkov – Východ, na tel. čísle 974 881 207, 606 769 855 nebo pište na e-mail: pov.nabor@pcr.cz.

Možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru ke Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – Východ:

  • služba pořádkové policie (obvodní oddělení)- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu.
  • služba dopravní policie- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ
22.1.2018

Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

22.1.2018